Prioritatea A: Management eficient în educație

Proiectul „Creşterea performanţei sistemului educaţional prin implementarea analizei impactului de reglementare şi participare responsabilă a OSC în domeniul educaţiei”.

10 martie 2016 – Atelier Evaluarea implementării Ghidului metodologic de elaborare a notelor de argumentare (informative) pentru actele legislative şi normative de către Ministerul Educaţiei. Participanți: 36 persoane (funcționari ME, ISN, alte instituții relevante ) 16-17 martie 2016 Training “Instrumente de îmbunătățire a managementului educațional”....
Mai multe