Despre noi

Fundatia pentru dezvoltare din Republica Moldova
Viziune

Fundația pentru Dezvoltare este recunoscută pe plan național și internațional ca o organizație de referință cu programe / proiecte actule și de impact în sectorul educației formale și non-formale și care vizează diverse categorii de beneficiari.

MISIUNE

Activitatea Fundației pentru Dezvoltare este îndreptată spre promovarea educației de calitatea prin dezvoltarea modelelor eficiente de management în educație cu accent pe parteneriat educațional și susținerea programelor de educație non – formală și formare continuă pentru copii, tineri și adulți.

VALORI

Echipa Fundației este formată din persoane ce demonstrează profesionalism în activitate, motivație personală și creativitate. Noi suntem:

- Responsabili și de încredere

Fundația pentru Dezvoltare demonstrează responsabilitate și angajament în procesul de implementare a programelor și proiectelor organizației ținând cont de cele mai înalte standarde de calitate și etică profesională;

- Integri și transparenți în activitate

Fundația pentru Dezvoltare se ghidează și respectă în activitatea sa procedurile și politicile interne privind transparența și integritatea proceselor de management și nu desfășoară activități ce vin în contradicție cu valorile organizaționale și legislație în vigoare.

- Cu inițiativă și mereu implicați

Fundația pentru Dezvoltare este activ implicată în diverse proiecte și activități și își expune părerea pe segmentul său de expertiză păstrînd neutralitatea și imparțialitatea.
Echipa Fundației este compusă din profesioniști cu o viziune clară asupra activităților și perspectivelor de dezvoltare. Fundația încurajează gîndirea proactivă și creșterea profesională a echipei.

Testimoniale