Form Cambridge

Cambridge

Indeplineste formularul de mai jos Online
Numele Prenumele*
Virsta*


Denumirea instituției*
Raionul*
Localitatea *

Numele si Prenumele Director *
Date de contact și email Director *
Nume Prenume Cadru didactic *
Date de contact și email Cadru didactic *

Numărul copiilor care învață în instituție *

Tipul instituției de învățământ* LiceuGimnaziu

Instituția are site / blog? (menționați) *

Proiecte/inițiative inovative implementare de către instituție în ultimii 3 ani ?
(Pe scurt descrieți proiectele implementate, donatorul, scopul proiectului, etc. )