Un număr de 38 de persoane

instruite în vederea eficientizării cheltuielilor în sistemul educațional

Un număr de 38 de persoane, instruite în vederea eficientizării cheltuielilor în sistemul educațional

Subiectul eficientizării și sporii calității cheltuielilor la nivelul sistemului educațional și atransparenței  în gestionarea resurselor financiare a fost discutat în cadrul atelierului atelierul tematic „Achiziții publice în cadrul instituțiilor de învățămînt preuniversitar”.

La lucrările atelierului au participat un număr de 38 de persoane, responsabile de achiziții și aplicarea corectă a prevederilor normative și procedurale în acest domeniu, cum ar fi manageri ai  instituțiilor de învățămînt preuniversitar din țară și reprezentanții autorităților locale de specialitate în domeniul învățămîntului din regiunea Centru (raionale Criuleni, Strășeni, Anenii Noi, Hîncești, Ialoveni, Orhei, Călărași, Ungheni, Nisporeni, Telenești, Rezina). Subiectele analizate s-au bazat pe multiple solicitări directe din partea managerilor abordând atât procedura de inițiere și desfășurare a achiziţiilor publice, planul achiziţiilor publice, cât și exemple de bune practici de gestiune și optimizare a proceselor existente și studii de caz, exemple de gestionare corectă / incorectă a procedurilor de achiziții la nivel de instituție.

Participanții la eveniment, au subliniat în mod special utilitatea și aplicabilitatea informație oferite în cadrul atelierului în special din perspectiva asimilării prevederilor Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, a hotărârilor de Guvern aferente, Regulamentelor, dar și altor acte conexe domeniului.

Daniela Cotoviţcai-consultant superior în cadrul Direcției Învățământ Preuniversitar, fiind prezentă la atelier a menționat importanța și necesitatea abordării acestui subiect cu scopul eficientizării cheltuielilor la nivelul sistemului educațional și a transparenței  în gestionarea resurselor financiare.

„Subiectul achizițiilor este foarte necesar de a fi analizat și înțeles în profunzime, iar tehnic și procedural executat corect, dacă ne dorim un management eficient al instituției școlare și transparență al gestionării finanțelor” susține  Maria Antoniuc, manager Gimnaziul “Elada”, satul Măcărești din raionul Ungheni.

Atelierul “Achiziții publice în cadrul instituțiilor de învățămînt preuniversitar” este realizat în baza acordului de parteneriat între Ministerul Educației și  Fundația pentru Dezvoltare din R. Moldova, nr. 04/145 din 28 martie 2017 și face parte din proiectul „Creşterea performanţei sistemului educaţional prin implementarea analizei impactului de reglementare şi participare responsabilă a OSC în domeniul educaţiei” , implementat în perioada 2014-2018, în cadrul proiectului FHI 360 „Parteneriate pentru o Societate Civilă Durabilă în Moldova” (MPSCS), finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Proiectul Fundației are drept scop general de a contribui la îmbunătăţirea managementului în sistemului educaţional actual  și vizează activități diverse de instruire, dialog / consultare.

 

Leave a Reply