Blog

News

Peste 440 de copiii vor beneficiar de programul „Deprinderi de viață”, mai mulți profesori au fost instruiți în acest sens

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova a organizat o sesiunea de formare continuă pentru profesorii care au preluat activitățile extra-curriculare „Deprinderi de viață”.  Acest program extra-curricular este implementat în cele 10 școli partenere ale proiectului „Incluziunea educațională și socio-psihologică a copiilor de migrați”.

Activitățile din cadrul programului sunt dedicate celor peste 440 de copiii din clasele V-VII, părinții cărora sunt plecați peste hotare și au drept scop consolidarea deprinderilor de viață, inclusiv abilități sociale și interpersonale.

Astfel, în cadrul sesiunii de formare continuă profesorii și-au consolidat abilitățile profesionale de organizare și eficientizare a activităților extra-curriculare în mod online și offline și a făcut schimb de opinii / experiențe privind modalitățile interactive de organizare a activităților extra-curriculare elaborate de ei.

De asemenea, au cadrele didactice implicate au discutat despre specificul organizării activităților extra-curriculare în comparație cu cele curriculare si ce elemente pot fi preluate in cadrul orelor curriculare.

Activitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului „Incluziunea educațională și socio-psihologică a copiilor de migrați”, implementat de Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova cu suportul financiar al Fundației pentru Copii „Pestalozzi” (Elveția).