Proiecte

Proiecte curente Fundației pentru dezvoltare din Republica Moldova

Proiectul – Creşterea performanţei sistemului educaţional prin implementarea analizei impactului de reglementare şi participare responsabilă a OSC în domeniul educaţiei

Proiectul – Suport pentru fortificarea capacităților Centrul Național de Inovații Digitale în Educație “Clasa Viitorului”

Proiectul va oferi suport în fortificarea capacităților CNIDE de a promova metodologii moderne pentru învățare activă și inovațiile digitale în sistemul de învățământ al Republicii Moldova, servind ca platformă educațională pentru împărtășirea de experiențe, a celor mai bune practici și a lecțiilor învățate ca rezultat...
Mai multe
10 martie 2016 – Atelier Evaluarea implementării Ghidului metodologic de elaborare a notelor de argumentare (informative) pentru actele legislative şi normative de către Ministerul Educaţiei. Participanți: 36 persoane (funcționari ME, ISN, alte instituții relevante ) 16-17 martie 2016 Training “Instrumente de îmbunătățire a managementului educațional”....
Mai multe