Fundația pentru Dezvoltare solicită oferte de la persoane fizice și juridice din RM pentru elaborarea conceptului

Fundația pentru Dezvoltare solicită oferte de la persoane fizice și juridice din RM pentru elaborarea conceptului

Fundația pentru Dezvoltare solicită oferte de la persoane fizice și juridice din Republica Moldova pentru elaborarea conceptului, structurii și design-ului paginii web al organizației.

Pagina web va reprezenta o platformă informativă pentru publicul larg  privind activitatea organizației – Fundația pentru Dezvoltare. Prestatorul care în colaborare cu angajatorul va elabora structura şi designul site-ului, va asigura realizarea tehnică a acestuia şi îl va posta pe internet.

Persoana fizică/juridică selectată va presta serviciile contractate în cadrul prezentului concurs în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți. Pagina web urmează a fi lansată până la 1 iunie 2017. În responsabilitatea companiei (persoanei) contractate va fi şi instruirea persoanei responsabile din cadrul organizației privind administrarea paginii web elaborate.

 1. Sarcina tehnică:
 1. Pagina web va fi creată pe platforma WordPress și va fi de tip responsive.
 2. Pagina web va fi compatibilă cel puțin cu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, FireFox, Edge şi Opera.
 3. Pagina web va avea un design atractiv și uşor de utilizat de către vizitatori.
 4. Structura  site-ului va fi elaborată  în strânsă colaborare cu echipa FDRM, care va aproba meniurile şi structura finală a paginii.
 5. Prestatorul va fi responsabil de transferul conținutului de pe site-ul vechi pe site-ul nou elaborat.

Cerințe generale față de pagina web:

 • Elaborarea unui logo pentru pagina web a organizației;
 • Elaborarea web-designului aferent site-ului;
 • Crearea unui sistem de administrare al conținutului eficient şi flexibil, care va permite Fundației pentru Dezvoltare să actualizeze în mod independent informaţia de pe pagina web, să adauge materiale de tip grafic sau multimedia, să schimbe structura paginii;
 • Crearea unui modul prin care poate fi raportat un abuz;
 • Crearea unui modul în care pot fi inserate și vizualizate în mod direct produsele video;
 • Crearea unei ferestre de dialog cu vizitatorii site-ului, în regim on-line.
 • Crearea unui feed RSS și notificarea vizitatorilor despre noutățile apărute pe site.
 • Posibilitatea de a accesa versiunea de tipar a paginii;
 • Posibilitatea de a plasa materiale de diferit format (ex. fișiere PDF, Word etc.);
 • Posibilitatea de a monitoriza numărul vizitatorilor prin Google Analytics;
 • Câmp de căutare al informației plasate pe site;
 • Interconectarea site-ului cu rețelele sociale (Facebook, Twitter etc.);
 • Posibilitatea inserării periodice a unor chestionare;
 • Asigurarea mentenanței tehnice a site-ului;
 • Coordonarea hosting-ului și domen-ului și prestatorii.

 

Site-ul va fi elaborat şi administrat în 2 versiuni lingvistice:

 • româna
 • engleză
 1. Criteriile de selecție:
 • Experiența persoanei fizice/juridice care aplică (portofoliul);
 • Oferta tehnică pentru prestarea serviciilor solicitate;
 • Oferta financiară pentru prestarea serviciilor solicitate ;
 • Termen optim de executare a lucrărilor.

 

 III. Cerinţe specifice faţă de companie/candidat

 • Experienţă de lucru in elaborarea paginilor web;
 • Abilitatea de a lucra în termeni de timp restrânși;

 

 1. Dosarul de participare la concurs va conţine informație concisă cu indicarea următoarelor:
 • Copia certificatului de înregistrare a companiei (indicați persoana responsabilă de executarea lucrărilor, cu anexarea CV-ului acesteia), și CV-ul actualizat al candidatului pentru persoană fizică.
 • Succintă ofertă tehnică, care va descrie viziunea ofertantului despre site.
 • Oferta financiară, cu includerea prețului pentru serviciile de asistență tehnică (per oră), de web design (per oră), cu indicarea termenelor de executare. Prețurile vor fi indicate în MDL cu aplicarea TVA la cota 0%. Compararea ofertelor financiare se va face în MDL. Ofertele prezentate în altă valută vor fi convertite la cursul oficial al BNM din data limită pentru prezentarea ofertelor. Prețurile indicate în ofertă vor fi fixe şi nu pot fi schimbate, cu excepția cazurilor când Beneficiarul va face o modificare în calendarul său de implementare.
 • Portofoliul celor mai importante lucrări.

 

 1. Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă / persoana fizică și expediată prin e-mail la olga,gordila@fam.md sau direct la sediul Fundației pentru Dezvoltare, (str. Al. Pușkin 45B, of. 505, MD-2005, mun. Chișinău) până la 25 martie 2017.

Pentru a descărca documentul, urmăriți link-ul Fundația pentru Dezvoltare solicită oferte de la persoane fizice și juridice din RM pentru elaborarea conceptului