Concurs de selectare a doi/două experți/experte pentru organizarea instruirilor managerilor din instituțiile partenere privind măsurile strategice de îmbunătățire a managementului educațional în parteneriat cu părinții romi bazat pe protecția drepturilor copiilor și, educației centrate pe copil
1 2 3 19