Concurs de selectarea a unui expert/ unei experte pentru elaborarea programului de educație interculturală pentru grupa pregătitoare