Blog

News

Fundația pentru Dezvoltare din RM anunță concurs de selectare a 40 de adolescenți pentru participarea în schimbul intercultural in Trogen, Elvetia (RO/ RU)

Fundația pentru Dezvoltare din RM anunță concurs de selectare a 40 de adolescenți pentru participarea în schimbul intercultural in Trogen, Elvetia

[RO] Fundația pentru Dezvoltare din RM cu suportul Fundaţiei pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), anunţă concurs de selectare a 40 de adolescenți pentru participarea la schimbul intercultural, care va avea loc în sătucul copiilor, s. Trogen, Elveția, în perioada 4-18 septembrie 2024. Activitatea are loc în cadrul proiectului “Incluziunea educațională și socio-psihologică a copiilor de migranți”, faza 2. Participanții vor fi implicați în activități de educație non-formală împreună cu alți tineri din țările în care se implementează proiectele cu suportul Fundației pentru Copii Pestalozzi (Elveția, Bosnia si Herțegovina, Macedonia, Serbia, Polonia sau Ucraina).

Poţi participa dacă:

 • ești născut(ă) în anii 2009 – 2010;
 • ai pașaport biometric valabil cel puțin până în aprilie 2025;
 • ești captivat de tematica interculturalității;
 • eşti gata să împărtășești cunoştinţele dobândite la întoarcere (să organizezi o activitate de follow-up pentru colegii tăi de şcoală, prieteni etc.)
 • părinții au posibilitatea să achite parțial cheltuielile de transport tur-retur Elveţia – Moldova.
 • Ai un nivel satisfăcător de comunicare în limba engleză (toate activitățile vor avea loc în limba engleză).

Ai mai multe șanse să fii selectat(ă) dacă:

 • Participi activ în viața școlii, ești voluntar(ă)  sau membru(ă)  activ(ă)  în cadrul Consiliului școlar sau unui Centru pentru Tineri, Consiliu local al elevilor/tinerilor din localitatea ta, etc.
 • reprezinți un grup etnic minoritar sau ai părinți plecați peste hotare;
 • ai participat în activitățile organizate în cadrul proiectului „Incluziunea educațională și socio-psihologică a copiilor de migranți”

Procesul de selecție va fi în 2 etape:

Etapa 1:

Candidații vor expedia pe adresa de email victoria.barbulat@fam.md  :

 1. o scrisoare de motivație in limba engleză: de ce ei consideră că sunt candidații potriviți pentru a fi selectați pentru programul intercultural (maxim o pagină A4)
 2. copia pașaportului biometric
 3. si vor completa online formularul de participare (găsiți formularul in link spre chestionar )

 

Pe lingă informația care candidații doresc să o menționeze în scrisoare, ei trebuie să răspundă la următoarele întrebări:

 • Ce cunosc ei despre Programul de Schimb Intercultural din sătucul copiilor Trogen, Elvetia
 • Dacă sunt/au fost implicați în activitățile proiectului care se implementează în școala lor (in cazul in care școala este partener al Fundatiei)
 • De ce ei vor să participe în programul de Schimb Intercultural

 

Etapa 2:

Candidații preselectați vor participa la un interviu online.

 

Participanții vor trebui să achite o contribuție de 8000 care va fi utilizată pentru acoperirea parțială a cheltuielilor de transport Chişinău – Trogen – Chişinău (tur-retur), cazare la mijloc de traseu (1 noapte in Budapesta si 1 noapte in Viena). Fundația își rezerva dreptul sa ajusteze contribuția per copil, in dependență de costurile transportatorilor în luna septembrie  2024.

 

Organizatorii achită programul educațional, cazarea şi alimentarea participanților pe durata aflării în Trogen, Elveția.

Perioadele estimative:

29 aprilie-14 iunie 2024 – perioada de depunere a dosarelor

24 iunie – 22 iulie  2024 – interviurile, care vor avea loc in format online

sfârșit de iulie 2024  – ședință cu prezenta fizica la Chișinău (părinții cu copii selectați)

1 septembrie – plecarea spre Trogen

21 septembrie – revenirea în țară

 

Așteptăm dosarele candidaților până la 14 iunie 2024, la adresa de email victoria.barbulat@fam.md  persoana de contact Victoria Barbulat tel. mob. 069998748.

 

[RU] Фонд Развития Молдовы при поддержке Детского Фонда Песталоцци (Швейцария) объявляет конкурс по отбору 40 подростков для участия в межкультурном обмене, который пройдет в деревне Троген, Швейцария , с 4 по 18 сентября 2024 года. Мероприятие проводится в рамках проекта „Образовательная и социально-психологическая инклюзия детей-мигрантов”, фаза 2. Участники будут вовлечены в неформальную образовательную деятельность вместе с другими подростками из стран, где реализуются проекты при поддержке Детского фонда Песталоцци (Швейцария, Босния и Херцеговина, Македония, Сербия, Польша или Украина).

Вы можете принять участие, если:

– вы родились в 2009-2010 гг;

– у вас есть действующий биометрический паспорт как минимум до апреля 2025 года;

– вы интересуетесь вопросами межкультурного общения;

– вы готовы поделиться своими знаниями после возвращения (организовать мероприятие для своих одноклассников, друзей и т.д.)

– родители имеют возможность оплатить часть стоимости поездки Молдова- Швейцария-Молдова.

– У вас удовлетворительный уровень общения на английском языке. Все мероприятия будут проходить на английском языке.

Больше шансов что тебя выберут если:

– ты принимаушь активное участие в жизни школы, являешся  волонтером или активным членом школьного совета или молодежного центра, местного студенческого/молодежного совета и т.д.

-ты пренадлежишь к этническому меньшинству или твои родители находятся за границей;

– ты принимал участие в мероприятиях, организованных в рамках проекта„Образовательная и социально-психологическая инклюзия детей-мигрантов„.

Процесс отбора имеет  2 этапа:

1 этап:

Кандидаты должны отправить на электронный адрес victoria.barbulat@fam.md:

 1. мотивационное письмо на английском языке: почему я считаю себя подходящим кандидатом для участия в программе межкультурного обмена (не более одной страницы формата А4).
 2. копию биометрического паспорта
 3. и заполнить онлайн-анкету (формуляр можно найти здесь).

В дополнение к информации, которую кандидаты хотят указать в письме, они должны ответить на следующие вопросы:

– Что я знаю о программе межкультурного обмена в Детской деревне Троген, Швейцария

– Участвую ли я в проектной деятельности, реализуемой в моей школе (если школа является партнером Фонда).

– Почему я хочу участвовать в программе межкультурного обмена.

Шаг 2:

Кандидаты, прошедшие отбор, примут участие в онлайн-интервью.

Участники должны будут заплатить взнос в размере 8000, который будет использован для частичного покрытия транспортных расходов Кишинев – Троген – Кишинев, проживания на промежуточном этапе (1 ночь в Будапеште и 1 ночь в Вене). Фонд оставляет за собой право корректировать размер взноса на одного участника в зависимости от стоимости транспортных услуг  в сентябре 2024 года.

Организаторы оплачивают образовательную программу, проживание и питание участников во время их пребывания в Трогене, Швейцария.

Предполагаемые сроки:

29 апреля – 14 июня 2024 года – период подачи заявок.

24 июня – 22 июля 2024 года – собеседования, которые будут проходить онлайн

конец июля 2024 года – встреча с физическим присутствием в Кишиневе (родители с отобранными детьми)

1 сентября – отъезд в Троген

21 сентября – возвращение в страну

Мы ждем досье кандидатов до 14 июня 2024 года на адрес электронною почту victoria.barbulat@fam.md контактное лицо Виктория Барбулат тел. моб. 069998748.