Blog

News

Fundația pentru Dezvoltare din Moldova angajează Coordonator/ Coordonatoare de proiect

Fundația pentru Dezvoltare din Moldova angajează Coordonator/ Coordonatoare de proiect

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova, cu suportul Fundației pentru Copii “Pestalozzi” (Elveția), implementează faza II a proiectului „Sprijin social, educațional și psihologic pentru copii romi de vârstă preșcolară și școlară pentru integrarea cu succes în sistemul de învățământ general”.

Perioada de implementare a proiectului este septembrie 2023 – august 2026.

Beneficiarii proiectului sunt copiii romi din grupele pregătitoare, elevii din clasele primare și gimnaziale V-VII.

În acest context Fundația pentru Dezvoltare angajează Coordonator/ Coordonatoare de proiect

Scopul Postului: coordonarea, implementarea și raportarea activităților planificate în cadrul proiectului.
Perioada de angajare: mai 2024 – august 2026.

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

 • Coordonarea și participarea în elaborarea diverselor documentele (evaluări, analize, studii) în cadrul proiectului și a documentelor de analiză a necesităților pentru diverși parteneri ai proiectului;
 • Design și mentorat pentru experți și consultanți;
 • Acordarea de suport și expertiză în elaborarea programelor de tip after school și monitorizarea activităților extra curriculare în școlile partenere;
 • Coordonarea elaborării materialelor de informare și instruire pentru activitățile proiectului;
 • Identificarea și recomandarea  experților, trainerilor, facilitatorilor etc., pentru activități de informare și instruire în cadrul proiectului;
 • Supervizarea activităților de logistică pentru programele proiectului;
 • Supervizarea procedurilor de procurări/achiziții aferente activităților proiectului;
 • Menținerea unei comunicări eficiente cu APL, beneficiarii și partenerii proiectului;
 • Participarea la ședințele interne şi evenimentele publice aferente proiectului;
 • Colectarea de informații despre progresul activităților și coordonarea cu persoanele responsabile de monitorizare și evaluare;
 • Respectarea egalității de șanse și gen, evitarea discriminării pe considerente de vârsta, religie, etnie pe tot parcursul activităților proiectului.

Studii: Studii superioare în următoarele domenii: pedagogie/educație, psihologie, științe sociale sau umanitare sau alte domenii relevante.

Experiență profesională:

 • Minim 3 ani experiență de lucru în management de proiect și management bazat pe rezultate cu responsabilități similare;
 • Experiență de lucru cu copii și instituțiile de învățământ de nivel preșcolar și primar;
 • Cunoașterea politicilor și strategiilor educaționale din țară și a celor aferente minorităților;
 • Fluent/ă in limbile romana/rusă si engleză;
 • Abilități excelente de utilizare a computerului;
 • Experiența de lucru în cadrul organizațiilor neguvernamentale şi/sau organizațiilor donatoare naționale/internaționale va constitui un avantaj;
 • Experiența de lucru cu comunitățile de romi va constitui un avantaj.

Abilități personale:

 • Responsabil/ă, punctual/ă;
 • Membru/ă al/a echipei orientat/ă spre rezultat și cu bune abilități analitice;
 • Dorință de a învăța lucruri noi;
 • Spirit de echipă și abilități interpersonale excelente.

 

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați:

CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante postului (max. 3 pagini)

Indicați în CV două persoane de referință (numele persoanei, organizația și datele de contact) de la foști/actuali angajatori, colegi care vă cunosc bine calitățile și competențele etc.

Dosarul de aplicare poate fi completat în limba română sau engleză. Dosarul complet va fi expediat prin e-mail la adresa email: office@fam.md, cu titlul: Coordonator/ Coordonatoare de proiect.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 26 aprilie 2024 , ora locală 18.00.