Anunț cerere de ofertă pentru crearea unui soft de administrare internă pentru CNIDE Clasa Viitorului

Anunț cerere de ofertă pentru crearea unui soft de administrare internă pentru CNIDE Clasa Viitorului

Data lansării cererii de ofertă: 28/06/2023
Data și ora limită de depunere a CDO: 12/07/2023, ora 18:00

Fundația pentru Dezvoltare din Moldova Proiectul „Consolidarea rolului CNIDE Clasa Viitorului ca promotor al inovațiilor digitale în educație”.

Scopul proiectului este să îmbunătățească eficacitatea integrării tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) în sistemul educațional general din Moldova.

Grupul țintă al proiectului include 205 instituții de învățământ, inclusiv membrii rețelei FCL (aproximativ 50 de manageri și 500 de profesori în total). Estimăm că aproximativ 6000 de elevi, băieți și fete, vor beneficia direct de pe urma măsurilor proiectului. Beneficiarii finali includ întreaga societate, inclusiv femei și bărbați din grupurile vulnerabile, persoane cu dizabilități, femei supuse violenței și minoritățile etno-lingvistice.

Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 18 luni, începând cu 24 octombrie 2022 – 24 aprilie 2024.

Proiectul este implementat de Fundația pentru Dezvoltare din Moldova în consorțiu cu Organizația non-guvernamentală pentru educație STEM creativă „CRESTEM” cu suportul USAID, al Suediei și Marii Britanii prin proiectul Tehnologiile Viitorului.

Fundația pentru Dezvoltare din Moldova solicită oferte de la furnizori care au experiență în dezvoltarea și implementarea unei platforme software care sa permită și să faciliteze managementul instituțional intern și gestionarea serviciilor de instruire oferite de către Centrul Național de Inovații Digitale în Educație Clasa Viitorului.

Compania contractată va asigura elaborarea și mentenanța softului pentru automatizarea proceselor instituționale, cu următorul conținut:

  1. monitorizarea și gestionarea instruirilor oferite cadrelor didactice,
  2. monitorizarea și gestionarea instruirilor oferite copiilor,
  3. gestionarea bazelor de date a beneficiarilor și programelor implementate de CNIDE Clasa Viitorului

SPECIFICAȚII TEHNICE MINIME.

  1. Softul va fi elaborat în așa mod încât va permite utilizarea concomitentă a min. 1000 de utilizatori iar capacitatea de stocare a datelor va fi de min. 10 Gb,
  2. Softul va asigura gestionarea in timp real a bazelor de date,
  3. CNIDE va avea acces la profilul și istoria beneficiarilor,
  4. Mai multe specificații tehnice sunt disponibile aici.

DURATA PRESTĂRII SERVICIILOR

Perioada de elaborare și instalarea softului este 17 iulie – 30 noiembrie  2023.

MODALITATEA DE PLATĂ. Plata produselor se va efectua în o singură tranșă, după semnarea actului de predare primire a serviciilor

SUPORT TEHNIC ŞI MENTENANŢA:

Suportul tehnic și mentenanța sunt asigurate pentru o perioadă de 6 luni de la elaborarea softului:

  1. suport și instruirea echipei CNIDE;
  2. remedierea defecțiunilor soft-ului prin acțiuni de aplicare de corecții (daca este necesar prin intermediul sarcinii tehnice);

Depunerea ofertelor: Ofertele vor fi depuse la adresa de email centrul@clasaviitorului.md cu titlul „Cerere de ofertă soft CNIDE Clasa Viitorului”, sau aduse fizic la adresa str. Ion Creangă 1, bloc 1, etaj 3, Centrul Clasa Viitorului nu mai târziu de data și ora limită menționată în anunț.

Pentru detalii suplimentare contactați: Carolina Bondarciuc, Centrul Clasa Viitorului, GSM 060280980, email: centrul@clasaviitorului.md