Anunț de angajare: Coordonator/Coordonatoare de proiect în cadrul proiectului „Platforma Națională a FSC din PaE: Susținere pentru un viitor european și colaborare între țările Parteneriatului Estic”

Anunț de angajare: Coordonator/Coordonatoare de proiect în cadrul proiectului „Platforma Națională a FSC din PaE: Susținere pentru un viitor european și colaborare între țările Parteneriatului Estic”

Fundația pentru Dezvoltare din Moldova, în cadrul Platformei Naționale din Moldova a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic (în continuare Platforma), implementează proiectul: Platforma Națională din Moldova – Susținere pentru un viitor european și colaborare între țările Parteneriatului Estic (“Moldovan National Platform: Advocating for a European future and better EaP collaboration”).

Proiectul este implementat în perioada martie 2021 – noiembrie 2023. În acest context Fundația pentru Dezvoltare din Moldova anunță concurs pentru selectarea coordonatorului/coordonatoarei de proiect al Platformei.

Scopul postului: Titularul postului va monitoriza buna implementare al proiectului precum și va îndeplini sarcini administrative și va contribui la buna activitate a Platformei Naționale din Moldova.

Perioada de angajare: iulie 2021 – noiembrie 2023.

Responsabilităţile specifice:

 • Menține și facilitează comunicarea între grupurile de lucru ale Platformei și Facilitatorul național;
 • Participă la ședințele interne ale Platformei și elaborează procesul verbal;
 • Participă la necesitate la ședințele grupurilor de lucru  ale Platformei și elaborează procesul verbal;
 • Participă la evenimentele organizate în cadrul Platformei și la implementarea campaniilor de informare sau alte tipuri de evenimente publice;
 • Elaborează și actualizează calendarul de activități al Platformei;
 • Elaborează rapoarte privind activitatea Platformei;
 • Colectează informații despre progresul activităților şi participă la activitatea de raportare internă și externă a Platformei;
 • Realizează sarcini administrative și de secretariat (elaborează și menține documente, creează și menține diverse baze de date, înregistrează procese verbale etc.);
 • Elaborează și transmite demersuri, cereri, scrisori către actori relevanți pentru planificarea şi realizarea activităților Platformei;
 • Efectuează deplasări în contextual activităților Platformei;
 • Alte responsabilități relevante. 

Cerințe de ocupare a postului:

 • Educație:studii superioare de licență sau echivalente în domenii precum: management, economie, științe politice, sociale sau umanitare sau alte domenii relevante;
 • Experiență de muncă:minimum doi ani de experiență în sectorul asociativ; experiența relevantă de lucru în cadrul unei organizații neguvernamentale sau a unei organizații internaționale va constitui un avantaj,
 • Competențe și Abilități: cunoașterea la nivel înalt a limbilor engleză şi rusă; abilități avansate de utilizare a Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point), abilităţi excelente de comunicare şi interacţiune cu diferite categorii de persoane; responsabilitate și punctualitate; abilităţi de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși; integritate și discreţie profesională.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați:

 • CV-ul actualizat;

CV-ul actualizat poate fi expediat în limba română sau engleză. Dosarul complet va fi expediat prin e-mail la adresa email: gabriela.ojog@fam.md cu titlul: “Anunț selectare Coordonator proiect”.

La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 13 iunie 2021, 18:00 ora locală

Persoana de contact: gabriela.ojog@fam.md, tel: 069163090