Anunț de angajare: Specialist în comunicare și relații publice, proiectul „Platforma Națională: Susținere pentru un viitor european și colaborare între țările Parteneriatului Estic”

Anunț de angajare: Specialist în comunicare și relații publice, proiectul „Platforma Națională: Susținere pentru un viitor european și colaborare între țările Parteneriatului Estic”

Fundația pentru Dezvoltare din Moldova, în cadrul Platformei Naționale din Moldova a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic (în continuare Platforma), implementează proiectul: Platforma Națională din Moldova – Susținere pentru un viitor european și colaborare între țările Parteneriatului Estic (“Moldovan National Platform: Advocating for a European future and better EaP collaboration”).

Proiectul este implementat în perioada martie 2021 – noiembrie 2023. În acest context Fundația pentru Dezvoltare din Moldova anunță concurs pentru selectarea unui specialist/unei specialiste în comunicare și relații publice.

 Scopul postului: Titularul postului va asigura comunicarea și vizibilitatea activității Platformei Naționale din Moldova.

Perioada de angajare: iulie 2021 – noiembrie 2023.

Responsabilităţile specifice:

 • Administrează pagina web şi conturile din reţelele sociale ale Platformei;
 • Participă la elaborarea și implementarea Strategiei de comunicare a
 • Elaborează şi distribuie materiale de presă;
 • Monitorizează modul de reflectare în presă a activităţilor Platformei;
 • Administrează şi arhivează materialele de presă;
 • Întreţine legătura cu mass-media, crează și actualizează baza de date a jurnaliștilor;
 • Organizează şi participă la evenimentele de presă;
 • Participă la organizarea evenimentelor publice ale Platformei;
 • Participă la planificarea, elaborarea şi distribuirea a materialelor promoţionale şi informaţionale (broşuri, banere, pliante, newsletter online trimestrial);
 • Alte responsabilităţi relevante.

Cerințe de ocupare a postului:

 • Educație:studii superioare în Jurnalism, Științe ale Comunicare și / sau alte domenii relevante;
 • Experiență de muncă:minimum trei ani de experiență în domeniul comunicării şi o cunoaştere bună a mass-media din Moldova; experienţa relevantă de lucru în cadrul unei organizații neguvernamentale va constitui un avantaj.
 • Competențe și Abilități: cunoașterea excelentă a limbii române (inclusiv deprinderi excelente de scriere); cunoașterea la nivel înalt a limbilor engleză şi rusă; abilități avansate de utilizare a Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point), cunoştinţe şi abilităţi de gestionare a paginilor web (platforma WordPress) şi a reţelelor sociale; abilităţi excelente de comunicare şi interacţiune cu diferite categorii de persoane; responsabilitate și punctualitate; abilităţi de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși; integritate și discreţie profesională.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați:

 • CV-ul actualizat;

CV-ul actualizat poate fi expediat în limba română sau engleză. Dosarul complet va fi expediat prin e-mail la adresa email: gabriela.ojog@fam.md cu titlul: “Anunț selectare Specialist în comunicare”.

La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 13 iunie 2021, 18:00 ora locală

Persoana de contact: gabriela.ojog@fam.md, tel: 069163090