Anunț de selectare a grupului de formatori naționali ai Centrului Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”

Anunț de selectare a grupului de formatori naționali ai Centrului Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”

Fundația pentru Dezvoltare din Moldova implementează proiectul Suport pentru fortificarea capacităților Centrul Național de Inovații Digitale în Educație “Clasa Viitorului”. Proiectul este finanțat de către LED Liechtenstein Development Service și va oferi suport în fortificarea capacităților CNIDE de a promova metodologii moderne pentru învățare activă și inovațiile digitale în sistemul de învățământ al Republicii Moldova, servind ca platformă educațională pentru împărtășirea de experiențe, a celor mai bune practici și a lecțiilor învățate ca rezultat al implementării modelului de predare STEAM.

Prezentul anunț are drept scop selectarea unui grup de formatori naționali ai Centrului Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”.

Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”, subdiviziune a Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă” în colaborare cu Universitatea de Stat din Tiraspol anunță concurs pentru selectarea grupului de formatori ai Centrului din rândul cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar, care vor deveni formatori naționali și vor promova metode inovative de învățare cu implementarea tehnologiilor educaționale şi inovațiilor digitale în educație.

Misiunea Centrului este crearea condițiilor favorabile pentru transformarea sistemului educațional din țară, oferind un spațiu de învățare deschis și inspirațional, cu abordări pedagogice interdisciplinare și inovative, prin utilizarea tehnologiilor digitale, ce favorizează procesul de învățare centrat pe elev.

Grupul de formatori selectați vor beneficia de formări multimodale internaționale focusate pe:

 1. metode inovative de predare – învățare – evaluare;
 2. implementarea tehnologiilor educaționale inovative în procesul didactic.

Vă rugăm să specificați pentru care formare optați din cele două propuse mai sus.

Cerințe către candidați:

 • Cadrul didactic din învățământul preuniversitar sau universitar cu stagiu de minim 3 ani;
 • Înțelegere și experiență de aplicare a abordării bazate pe proiecte/sarcini;
 • Deschidere spre inovații și capacitate de învățare avansată;
 • Experiență în elaborarea și facilitarea cursurilor de instruire;
 • Competențe digitale și software avansate;
 • Personalitate flexibilă, pro-activă și orientată spre rezultat;
 • Disponibilitate și motivație de a învăța lucruri noi.

Vor constitui un avantaj:

 • Experiență de implementare a metodelor didactice activ-participative;
 • Experiență de participare în proiecte ce vizează modernizarea educației;
 • Înțelegere și experiență de implementare a metodelor de predare multi și trans disciplinare;
 • Experiență în folosirea echipamentelor și tehnologiilor digitale în predare;
 • Publicații, inclusiv articole sau portofoliu online, legate de implementarea strategiilor și metodelor didactice moderne.

Dosarul candidatului va conține:

 • curriculum vitae (CV) în format Europass;
 • scrisoarea de motivare (care pune în evidență experiența și abilitățile relevante anunțului).

Persoanele interesate vor transmite dosarul de participare în format electronic la adresa de email: cnide@upsc.md până la data de 4 decembrie 2019. Vă rugăm să indicați în mesaj dacă optați pentru formările privind metodele inovative de predare – învățare – evaluare sau pentru cele de implementare a tehnologiilor educaționale inovative în procesul didactic.

Consiliul Coordonator al Centrului Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului” își rezervă dreptul de a contacta doar persoanele selectate pentru interviu.

 

Leave a Reply