Anunț de selectare a unui/unei consultant/consultante pentru realizarea analizei privind procedura legală de instituire a tutelei asupra copilului

Anunț de selectare a unui/unei consultant/consultante pentru realizarea analizei privind procedura legală de instituire a tutelei asupra copilului

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundaţiei pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul: „Incluziunea educațională și socio-psihologică a copiilor de migranți”.

Proiectul are scopul de a îmbunătăți mediul școlar pentru a oferi suport psihologic, educațional și de a asigura incluziunea copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare (în continuare-copii de migranți); de a fortifica cooperarea intersectorială și de a îmbunătăți mecanismele de asistență socială, educațională și psihologică pentru copiii de migranți; de a dezvolta un cadru de politici favorabil pentru copiii de migranți.

Fundația anunță concurs de selectare a unui consultant care va analiza procedura existentă de instituire a tutelei asupra copilului de migranți.

Scopul analizei este de a identifica cauza ratei joase de instituire a reprezentantului legal/tutelei asupra copilului în cazul plecării părinților peste hotarele țării pentru o perioadă îndelungată.

Atribuțiile și responsabilitățile consultantului:

  • Analiza situației existente privind instituirea tutelei asupra copilului minor în localitățile partenere proiectului
  • Analiza situației per localitate privind cazurile cînd a fost institută tutela pentru anul precedent
  • Întocmirea raportului final cu recomandări privind îmbunătățirea/simplificarea procedurii de instituire a tutelei asupra copilului, pentru actorii interesați.

Recomandările elaborate vor fi consultate cu alte ONG-uri din domeniul drepturilor omului și cu oficiul Avocatului Poporului .

Pentru mai multe informații citiți termenii de referință

Cerințe față de candidați:

  • Studii superioare juridice, sociale sau alte domenii relevante
  • Cunoașterea aprofundată a cadrului legal și normativ ce reglementează domeniul tutelei/curatelei
  • Experiență anterioară în cercetare, analiza datelor și elaborarea rapoartelor
  • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copiii care trăiesc în familii incomplete sau fără un părinte/părinți din cauza aflării acestora peste hotare
  • Cunoaşterea limbilor română şi rusă obligatoriu
  • Abilități de utilizare a calculatorului

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul la adresa electronică victoria.barbulat@fam.md cu indicarea Procedura de tutelă în linia de subiect. Termenul limită pentru depunerea dosarului: 27 martie 2020 (inclusiv).

Doar persoanele selectate vor fi contactate.

Termeni de referință