Anunț de selectare – Specialist(ă) PR și comunicare

Anunț de selectare – Specialist(ă) PR și comunicare

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova anunță concurs pentru selectarea Specialistului/Specialistei PR și comunicare în cadrul Secretariatului comun al celor 3 platforme ale societății civile: (i) Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic; (ii) Platforma Societății Civile UE-Moldova” și (iii) Grupul Consultativ Intern UE-Moldova pentru Comerț și Dezvoltare Durabilă.

Secretariatul comun al celor 3 platforme ale societății civile va fi gestionat de către Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova prin intermediul sub-proiectului „Platforma Națională din Moldova: Promovarea unui viitor european și o mai bună colaborare cu FSF din PaE” și  proiectului finanțat de Comisia Europeană „OSC reziliente + Bugetare Responsabilă = Implementare accelerată a Acordului de Asociere”, implementat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup, în calitate de partener principal , în consorțiu cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), AO Institutum Virtutes Civilis (IVC), și Fundația Friedrich-Ebert-Stiftung .

 

Scopul postului: Titularul postului va coordona activitățile de comunicare și vizibilitate ale celor 3 platforme ale societății civile.

 

Perioada de angajare: februarie 2023 – iunie 2025

 

Responsabilitățile specifice:

 • Menține și facilitează comunicarea între cele 3 platforme ale societății civile;
 • Administrează conturile din rețelele sociale ale Secretariatului comun;
 • Participă la elaborarea și implementarea Strategiei de comunicare a Secretariatului comun;
 • Elaborează şi distribuie materiale de presă;
 • Monitorizează modul de reflectare în presă a activităților Secretariatului comun;
 • Administrează şi arhivează materialele de presă;
 • Întreține legătura cu mass-media, creează și actualizează baza de date a jurnaliștilor;
 • Organizează şi participă la evenimentele de presă;
 • Participă la organizarea evenimentelor publice ale proiectului;
 • Participă la planificarea, elaborarea şi distribuirea a materialelor promoționale şi informaționale (broșuri, banere, pliante, newsletter online trimestrial);
 • Alte responsabilități relevante.

 

Cerințe de ocupare a postului:

 • Educație: studii superioare în Jurnalism, Științe ale Comunicare și / sau alte domenii relevante;
 • Experiență de muncă: minimum trei ani de experiență în domeniul comunicării şi o cunoaştere bună a mass-media și a sectorului asociativ din Moldova; experienţa relevantă de lucru în cadrul unei organizații neguvernamentale va constitui un avantaj.
 • Competențe și Abilități: cunoașterea excelentă a limbii române (inclusiv deprinderi excelente de scriere); cunoașterea la nivel înalt a limbilor engleză şi rusă; abilități avansate de utilizare a Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), cunoștințe şi abilități de gestionare a paginilor web (ex: platforma WordPress) şi a rețelelor sociale; abilități excelente de comunicare şi interacțiune cu diferite categorii de persoane; responsabilitate și punctualitate; abilități de a lucra independent şi în echipă, într-un mediu dinamic şi în termeni restrânși; integritate și discreție profesională.

 

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoarea de motivare (max. 1 pagină A4, accentuați experiența relevantă pe care o dețineți și motivația de a fi angajat(-ă) în această poziție; Indicați în scrisoarea de motivare două persoane de referință (numele persoanei, organizația și datele de contact).

 

Dosarul de Aplicare poate fi completat în limba română sau engleză și va fi expediat prin e-mail la adresa email: gabriela.ojog@fam.md, cu titlul: „Specialistul PR și comunicare”.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

Data limita pentru depunerea dosarelor candidaților: 24 februarie 2023, ora locală 18.00.

Persoana de contact, Gabriela Ojog, e-mail: gabriela.ojog@fam.md