Concurs pentru suplinirea funcției de Director al Centrului Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”

Concurs pentru suplinirea funcției de Director al Centrului Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului”

Fundația pentru Dezvoltare din Moldova implementează proiectul Suport pentru fortificarea capacităților Centrul Național de Inovații Digitale în Educație “Clasa Viitorului”. Proiectul este finanțat de către LED Liechtenstein Development Service și va oferi suport în fortificarea capacităților CNIDE de a promova metodologii moderne pentru învățare activă și inovațiile digitale în sistemul de învățământ al Republicii Moldova, servind ca platformă educațională pentru împărtășirea de experiențe, a celor mai bune practici și a lecțiilor învățate ca rezultat al implementării modelului de predare STEAM.

Prezentul anunț are drept scop selectarea candidatului/tei la funcția de Director al Centrul Național de Inovații Digitale în Educație “Clasa Viitorului”.  

Misiunea Centrului este crearea condițiilor favorabile pentru transformarea sistemului educațional din țară, oferind un spațiu de învățare deschis și inspirațional, cu abordări pedagogice interdisciplinare și inovative, prin utilizarea tehnologiilor digitale, ce favorizează procesul de învățare centrat pe elev.

Directorul va gestiona activitatea Centrului și va avea următoarele atribuții:

 • elaborează strategia și planul de dezvoltare a Centrului, precum și bugetul anual de venituri și cheltuieli, planul de activitate al Centrului;
 • gestionează echipa Centrului;
 • reprezintă Centrul în relațiile cu partenerii programului „Clasa Viitorului”, organizațiile și instituțiile naționale și internaționale, alți donatori care finanțează proiectele și alte instituții internaționale donatoare;
 • elaborează propuneri de proiecte cu scopul atragerii finanțărilor adiționale pentru realizarea misiunii Centrului;
 • încheie contracte, acorduri de colaborare, necesare realizării scopurilor Centrului și/sau asigurării activității curente a acestuia;
 • aprobă recepționarea serviciilor prestate, lucrărilor executate și bunurilor furnizate în cadrul proiectelor, în conformitate cu contractele semnate;
 • aprobă rapoartele consultanților angajați în cadrul proiectelor, după coordonarea acestora cu entitățile de implementare și, după caz, cu beneficiarii finali;
 • urmărește atingerea obiectivelor alocate și dezvoltă colegii din echipa in spiritul unei orientări spre rezultat;
 • asigură convocarea Consiliului coordonator al Centrului și organizează pregătirea ședințelor acestuia;
 • prezintă rapoarte Consiliului coordonator referitor la activitatea Centrului.

Cerințe către candidați:

 • Studii universitare în domenii relevante;
 • Înțelegere și experiență de aplicare a abordării bazate pe proiecte;
 • Organizare, planificare, atenție la detalii, realizarea sarcinilor propuse, raportare si responsabilitate;
 • Capacitate excepțională de comunicare și relaționare cu parteneri și reprezentanți ai comunităților educaționale;
 • Personalitate flexibilă, pro-activă, motivată și orientată spre rezultat;
 • Experiență în elaborarea și facilitarea cursurilor de instruire;
 • Cunoașterea fluentă a limbilor română, rusă și engleză;
 • Nivel înalt de etică de lucru și integritate;

Va constitui un avantaj:

 • Cunoașterea cadrului legal în domeniul educației;
 • Experiență de lucru cu organizații internaționale și/sau cu finanțare externă;
 • Experiență în management de echipe, programe și proiecte.

Dosarul candidatului va conține:

 • curriculum vitae (CV) în format Europass cu includerea a cel puțin 2 persoane de referință (datele de contact a două persoane care vor accepta să fie contactate de către comisie pentru confirmarea competențelor candidatului, dacă va fi cazul);
 • scrisoarea de motivare (care pune în evidență experiența și abilitățile relevante postului);
 • diplomelele de studii şi certificatele de competență, obținute prin absolvirea cursurilor de perfecționare profesională şi/sau de specializare;

Persoanele interesate vor transmite dosarul de participare în format electronică la adresa de email: cnide@upsc.md până la data de 4 decembrie 2019.
Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” își rezervă dreptul de a contacta doar persoanele selectate pentru interviu.

Centrul face parte din Programul Național „Clasa Viitorului” care include și 31 de instituții de învățământ general. Programul are ca scop sporirea interesului elevilor pentru cariere din domeniile științei, tehnologiei și ingineriei prin promovarea metodelor de instruire creative, colaborative, automotivante și antreprenoriale, bazate pe proiecte, care integrează cunoștințe și abilități din diferite subiecte, în special: științe, tehnologie, inginerie, arte și matematică (STEAM).

Partenerii programului „Clasa Viitorului” sunt Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM, Proiectul de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID, Guvernul Suediei și UKaid, Fundația Orange Moldova, Liechtenstein Development Service, Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă” în colaborare cu Universitatea de Stat din Tiraspol.

Leave a Reply