Căutăm un expert/o expertă pentru realizarea unui plan de advocacy

Căutăm un expert/o expertă pentru realizarea unui plan de advocacy

Platforma Națională a Forumului Societății Civile din cadrul Parteneriatului Estic, în cadrul proiectului „Platforma Națională din Moldova – promovarea reformelor” implementat de către Fundația pentru Dezvoltare din Moldova, anunță concurs de selectare a unui expert/unei experte pentru realizarea unui plan de advocacy care să propună soluții reale pentru o participare mai activă a Platformei în procesul decizional prin îmbunătățirea dialogului dintre societatea civilă și administrația publică centrală pe sectoarele de interes pentru Platformă.

Context

Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic este o structură neinstituționalizată și apolitică, ce funcţionează pe principii benevole şi la care poate adera orice organizație neguvernamentală, necomercială și apolitică, care împărtășește viziunea, misiunea şi obiectivele Platformei şi este gata să se implice activ și în mod direct în realizarea acestora. Misiunea Platformei este de a consolida procesul de integrare europeană și de dezvoltare democratică a Republicii Moldova, de a contribui la procesul de advocacy și de monitorizare în implementarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană, precum și a altor documente relevante ce se referă la Parteneriatul Estic și la relația dintre RM și UE.

În contextul social-politic din Moldova, organizațiile societății civile din cadrul Platformei Naționale au obligația de a contribui la implementarea reală a reformelor europene asumate de către autorități prin expertiză și opinii care vor îmbunătăți vectorul european și agenda UE în Moldova.

Responsabilități:

 • Analizează potențialul Platformei, per general, în ceea ce ține de advocacy pentru influențarea factorilor de decizie întru: promovarea și implementarea reformelor și valorilor europene, reforme și valori care se regăsesc în Acordul de Asociere cu UE, precum și în documentele Parteneriatului Estic.
 • Elaborează prioritățile de advocacy pentru Platformă în baza prevederilor Acordului de Asociere cu UE, documentelor Parteneriatului Estic, relațiilor de colaborare cu alte platforme naționale din țările PaE, Regulamentului Platformei.
 • Identifică resursele din cadrul Platformei care pot pune în practică cu succes prioritățile identificate în scopul influențării factorilor de decizie, dar și îmbunătățirii comunicării cu autoritățile, donatorii și misiunile diplomatice, precum și o mai bună coeziune pe interiorul Platformei.
 • Elaborează un plan de acțiuni pentru 2020 cu activități țintite de advocacy pe 5 arii de interes pentru Parteneriatul Estic: Democrație, drepturile omului, bună guvernare și stabilitate; Integrare economică și corelare cu politicile UE; Mediu, schimbări climatice și securitate energetică; Contacte Interumane; Politici de muncă și dialog social.
 • Planul de acțiuni trebuie să corespundă capacităților reale ale Platformei cu implicarea membrilor și structurii organizaționale, precum și să descrie pas cu pas acțiunile ce trebuie realizate de Platformă cu indicarea organizațiilor, grupurilor de lucru, experților lider și cheltuielilor de timp, bani și implicare umană.
 • Planul va propune și potențiale restructurări în Platformă pentru o mai bună coeziune și funcționare în atingerea obiectivelor acesteia.
 • După finisarea planului de acțiuni, expertul va monitoriza și susține membrii Platformei în realizarea acestuia prin expertiză în caz de necesitate.
 • Expertul va propune spre aprobare planul de advocacy către Secretariatul Platformei în termen de maximum o lună de la semnarea contractului de prestări servicii.

Termene de colaborare:

Expertul/experta va fi contractat/ă pentru perioada ianuarie – aprilie 2020 cu un număr total de 30 de zile de consultanță.

Cerințe față de candidați:

 • Experiență de lucru în domeniul neguvernamental de cel puțin de 5 ani;
 • Experiență în monitorizarea și evaluarea activității autorităților RM în ceea ce ține de implementarea politicilor europene;
 • Experiență demonstrată de advocacy pe lângă autoritățile centrale ale R. Moldova;
 • Cunoștințe despre arhitectura Parteneriatului Estic;
 • Capacități bune de analiză și documentare;
 • Abilități bune de comunicare și interacțiune cu reprezentanții societății civile.

Procedura de aplicare:

Pentru participare la concurs, candidații interesați sunt rugați să trimită dosarul de aplicare prin E-mail la office@eap-csf.md . Termenul limită de depunere a dosarelor este  24 ianuarie 2020.

Dosarul de aplicare va include:

 1. CV-ul care va demonstra experiență relevantă în domeniu.
 2. O ofertă succintă de concept de plan de advocacy (cel mult o pagină) cu indicarea liniilor directoare la realizarea acestui document și beneficiilor pentru Platformă.
 3. Exemple de documente similare realizate anterior (dacă sunt disponibile accesului public).

Persoane de contact: Gabriela Ojog  gabriela.ojog@fam.md și Veronica Jantoan veronica.jantoan@eap-csf.md