Cerere de ofertă pentru achiziționarea serviciilor de printare și materiale poligrafice

Cerere de ofertă pentru achiziționarea serviciilor de printare și materiale poligrafice

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundaţiei pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul: „Incluziunea educațională și socio-psihologică a copiilor de migranți”.

Proiectul are scopul de a îmbunătăți mediul școlar, prin oferirea suportului psihologic, educațional de calitate și incluziunea copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare (în continuare-copii de migranți); de a fortifica cooperarea intersectorială și de a îmbunătăți mecanismele de asistență socială, educațională și psihologică pentru copiii de migranți; de a dezvolta un cadru de politici favorabil pentru copiii de migranți.

La această etapă, Fundația anunță concurs de selectare a unei companii care va oferi servicii de printare pentru diferite materiale poligrafice, pe parcursul anului 2021.

Fundația va selecta cele mai bune oferte pentru prestarea serviciilor de tipărire a materialelor poligrafice.

Companiile interesate vor transmite oferta în baza costului per pagina pentru:

  1. Printare tipar, format A4 alb/negru si
  2. Printare tipar, format A4 color.
  3. Servici de machetare, format A4

Cerințe minime de calificare:

– Experiență în domeniu

– Flexibilitate în a răspunde prompt nevoilor Fundației;

– Respectarea termenelor stabilite pentru prezentarea livrabilelor;

Dosarul candidatului va conține :

Copia certificatului de înregistrare, adresa, persoană de contact

Oferta financiară (în lei MDL).
Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 19 februarie 2021, cu titlul mesajului Servicii tipografie, la adresa electronică office@fam.md