Cerere de ofertă pentru servicii de producție a 20 de materiale video

Cerere de ofertă pentru servicii de producție a 20 de materiale video

Scopul anunțului este selectarea unei companii care să presteze servicii de producție a spoturilor video.

Achiziția are loc în cadrul proiectului „Profesorul – Ambasador Digital”, implementat de Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului” prin intermediul Fundației pentru Dezvoltare din Republica Moldova, cu sprijinul financiar al Departamentului Buna Guvernare al Fundației Soros Moldova și USAID, Suedia, UK.

Centrul Național de Inovații Digitale în Educație „Clasa Viitorului” este o platformă de inovații digitale în educație, care asigură regândirea modului în care noile tehnologii transformă procesul de studii și implementarea acestora în sistem. Centrul Clasa Viitorului desfășoară Concursul Național „Profesorul-Ambasador Digital”. Echipamentele achiziționate vor fi oferita în calitate de premiu câștigătorilor concursului.

Sarcina tehnică pentru ofertanți:

  • Producția a 20 video în limba română cu o durată de până la 1 minut;
  • Filmarea materialului video, în baza scenariul propus de către echipa de proiect, locația filmărilor va fi atât în Chișinău, cât și în alte regiuni ale țării;
  • Montarea materialului filmat;
  • Livrarea produselor în termenul stabilit la contractarea serviciilor.

Cerințe față de ofertanți:

  • Experiență în domeniul prestării serviciilor de producție video de cel puțin 3 ani;
  • Experiență specifică în realizarea spoturilor video pentru proiectele sociale;
  • În procesul de evaluare a ofertei se va lua în calcul criteriul de cost-eficiență.

Pentru participare la concurs, consultanții vor expedia prin email următoarele documente:

  • Oferta financiară, la care se va ține cont de faptul că filările vor avea loc nu doar în Chișinău, dar și în alte regiuni, iar costurile de transport vor fi suportate de prestator.

IMPORTANT Oferta va fi indicată în MDL, prețul cu TVA inclus.

Ofertele vor fi prezentate prin e-mail la adresa ludmila.ivanov@fam.md,

Termenul de prezentare a ofertelor: 24 februarie 2021, ora 18:00.

NB – doar compania selectată va fi contactată.

Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la Fundația pentru Dezvoltare din Moldova, persoana de contact Ludmila Ivanov, GSM: 069844411, E-mail: ludmila.ivanov@fam.md