Cerere de oferte de prețuri pentru achiziționarea serviciilor de tipar a diferitor materiale poligrafice

Cerere de oferte de prețuri pentru achiziționarea serviciilor de tipar a diferitor materiale poligrafice

Fundaţia pentru Dezvoltare este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică şi non-profit creată în 2005. Misiunea Fundației este de a contribui la promovarea şi îmbunătăţirea accesului la servicii educaţionale de calitate în Republica Moldova.

Fundaţia pentru Dezvoltare solicită oferte de prețuri pentru achiziționarea serviciilor de tipar a diferitor materiale poligrafice.

Scopul anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte pentru prestarea serviciilor de tipărire a materialelor poligrafice. Companiile interesate vor transmite oferta în baza costului per pagina pentru printare tipar format A4 alb/negru si tipar format A4 color.

Cerințe minime de calificare:

Pot trimite oferte companiile care au minim 2 ani de experiență în domeniu și pot livra servicii de tipărire în termeni restrânși.

Dosarul candidatului va conține : Oferta financiară (în lei MDL).
Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 26 decembrie 2020, cu titlul mesajului Servicii tipografie, la adresa electronică ludmila.ivanov@proeducatie.md

Persoana de contact: Ludmila Ivanov, GSM: 069844411.