Cerere de oferte pentru achiziționarea a 55 de tablete

Cerere de oferte pentru achiziționarea a 55 de tablete

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova implementează proiectul ,,Fiecare copil contează finanțat din sursele Secretariatului Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic. Prin intermediul proiectului FDRM își propune să contribuie la incluziunea copiilor din familii social-vulnerabile și a copiilor romi în procesul de învățământ online.

Scopul anunțului este de a identifica și selecta o ofertă comercială pentru achiziționarea a 55 de tablete.

Specificații tehnice minime Quad-Core 2 GHz, 10.1″, 2GB RAM, 32GB, 4G

Termen de livrare: 7 zile din momentul semnării contractului.

Dosarul de aplicare trebuie să conțină următoarele documente și informații:

  • Certificatul de înregistrare al companiei
  • Oferta financiară pentru specificațiile tehnice minime care va conține în mod obligatoriu rechizitele bancare şi datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail).;
  • Confirmarea disponibilității cantității solicitate și respectare termenului de livrare;

Termenul limită de prezentare a ofertelor:  11 februarie 2021, ora 18.00 (ora locală).
*Dosarele depuse după termen nu vor fi examinate.

Pentru informații suplimentare contactați: Veronica Jantoan la adresa de email veronica.jantoan@eap-csf.md