Concurs de selectare a doi consultanți pentru realizarea instruirilor cadrelor didactice în vederea oferirii unui suport educațional și psihologic de calitate copiilor de migranți

Concurs de selectare a doi consultanți pentru realizarea instruirilor cadrelor didactice în vederea oferirii unui suport educațional și psihologic de calitate copiilor de migranți

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundaţiei pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul: „Incluziunea educațională și socio-psihologică a copiilor de migranți”.

Proiectul are scopul de a îmbunătăți mediul școlar pentru a oferi suport psihologic, educațional și de a asigura incluziunea copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare (în continuare-copii de migranți); de a fortifica cooperarea intersectorială și de a îmbunătăți mecanismele de asistență socială, educațională și psihologică pentru copiii de migranți; de a dezvolta un cadru de politici favorabil pentru copiii de migranți.

Fundația anunță concurs de selectare a doi consultanți care vor realiza 2 instruiri în format on-line a 5 grupuri de cadre didactice și reprezentanți ai administrației școlare din 10 școli partenere proiectului privind oferirea suportului educațional, psihologic și emoțional copiilor de migranți luând în considerație particularitățile de gen ale acestora.

Atribuțiile și responsabilitățile consultanților:

  • Elaborarea conținuturilor instruirii în baza recomandărilor din raportul ”Analiza necesităților de formare a psihologilor, cadrelor didactice și cadrelor didactice de sprijin din 10 instituții de învățământ general din Republica Moldova, din perspectiva proiectării și prestării serviciilor de suport copiilor, părinții cărora sunt plecați peste hotare”
  • Elaborarea fișei de monitorizare privind aplicarea celor învățate în activitatea zilnică a cadrelor didactice
  • Realizarea chestionarului post-instruire și raportului.

Pentru mai multe informații citiți termenii de referință

Cerințe față de candidați:

  • Studii superioare în domeniile pedagogie, psihopedagogie, alte domenii relevante.
  • Experiență în elaborarea instrumentelor de evaluare similare
  • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copiii care trăiesc în familii incomplete sau fără un părinte/părinți din cauza aflării acestora peste hotare
  • Cunoștințe în domeniul consilierii privind problemele cu care se confruntă pre-adolescenții
  • Cunoașterea limbilor română şi rusă obligatoriu
  • Experiență de lucru cu copiii și instituțiile de învățământ preuniversitare
  • Abilități de utilizare a calculatorului

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul la adresa electronică victoria.barbulat@proeducatie.md cu indicarea ”Instruirea CD” în linia de subiect. Termenul limită pentru depunerea dosarului: 15 august 2020 (inclusiv).

Doar persoanele selectate vor fi contactate.