Concurs de selectare a doi experți, care să presteze servicii de evaluare a necesităților mediatorilor comunitari, reprezentanților APL, echipelor multidisciplinare privind aplicarea mecanismelor de cooperare intersectorială

Concurs de selectare a doi experți, care să presteze servicii de evaluare a necesităților mediatorilor comunitari, reprezentanților APL, echipelor multidisciplinare privind aplicarea mecanismelor de cooperare intersectorială

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundaţiei pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul: “Sprijin social și educațional pentru copiii romi de la treapta  preșcolară și primară pentru integrarea cu succes în sistemul de învățământ general”.

Scopul proiectului este  sporirea  cunoștințelor  și abilităților părinților romi  în susținerea copiilor lor în procesul educativ.  Metodologiile elaborate în cadrul proiectului vor spori competențele educatorilor, învățătorilor privind integrarea școlară și socială a copiilor romi. Vor fi consolidate capacitățile mediatorilor și  echipelor interdisciplinare care activează la nivel de comunitate, pentru a oferi suport socio-educațional calitativ familiilor de romi.

Fundația anunță concurs de selectare a doi experți,  un expert/ă social și un expert/ă legal care vor realiza evaluarea necesităților  mediatorilor comunităților de romi, APL-urilor, serviciilor subordonate și a altor membri ai echipei multidisciplinare – pentru  identificarea lacunelor legislative și normative privind aplicarea mecanismelor de cooperare intersectorială în prevenirea și intervenția în cazul  nerespectării  drepturilor copiilor romi.

Atribuțiile și responsabilitățile consultanților:

  • Să elaboreze metodologia de evaluare;
  • Să analizeze cadrul legal pentru identificarea lacunelor legislative și normative a mecanismelor de colaborare intersectorială privind respectarea drepturilor și protecția socială a copiilor, inclusiv a copiilor romi și a familiilor lor;
  • Să elaboreze instrumente de evaluare, aplicabile în format online;
  • Să realizeze evaluarea necesităților  mediatorilor comunitari, APL-urilor, serviciilor subordonate și a membrilor echipei multidisciplinare privind colaborarea intersectorială în domeniul prevenirii încălcării drepturilor copiilor romi și intervențiile întreprinse de echipa multidisciplinară în caz că drepturile copiilor romi au fost încălcate;
  • Să elaboreze raportul de evaluare împreună cu recomandările de îmbunătățire și prezentarea rezultatelor;

Pentru mai multe informații citiți termenii de referință

Cerințe față de candidați:

  • Studii superioare în domeniile, asistență socială, drept sau alte domenii relevante;
  • Experiență în elaborarea instrumentelor de evaluare similare;
  • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă mediatorii comunitari, reprezentanții APL, echipele multidisciplinare.
  • Cunoașterea limbilor română şi rusă obligatoriu;
  • Abilități de utilizare a calculatorului.

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul la adresa electronică sabbaciu@gmail.com  cu indicarea ”A24 – Expert/ă evaluare – social sau Expert/ă evaluare – legal în linia de subiect. Termenul limită pentru depunerea dosarului: 18 octombrie 2020 (inclusiv).

Doar persoanele selectate vor fi contactate.