Concurs de selectare a doi experți pentru capacitarea cadrelor didactice în domeniul egalității de gen

Concurs de selectare a doi experți pentru capacitarea cadrelor didactice în domeniul egalității de gen

 

Serviciul solicitat Facilitarea unei runde de instruiri și de mentorat pentru cadrele didactice  din instituțiile partenere proiectului
Tipul de contract Contract de prestare de servicii pe durată determinată
Numărul de zile 10 zile per expert
Tipul instruirii/activității Format on-line
Termen limită pentru aplicare 26 mai 2022

 

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundaţiei pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul: „Incluziunea educațională și socio-psihologică a copiilor de migranți”. Anii de implementare ianuarie 2020 decembrie 2022.

Proiectul are drept scop îmbunătățirea mediului școlar în scopul oferirii serviciilor educaționale incluzive cu accent pe copiii părinții cărora sunt placați peste hotare (copii de migranți); fortificarea cooperării intersectoriale și îmbunătățirea mecanismelor de colectare a informației despre copiii de migranți.

Beneficiarii proiectului sunt copiii claselor a V-VI-VII, părinții cărora sunt plecați peste hotare din 10 școli, selectate din 5 raioane.

În cadrul proiectului a fost realizată analiza necesităților de formare a cadrelor didactice din 10 instituții de învățământ, partenere proiectului. Această analiză a confirmat necesitatea de consolidare a cunoștințelor cadrelor didactice privind aplicarea educației centrate pe copil, incluziunea pe criteriu de gen și protecție a copilului, în timpul orelor curriculare și extra-curriculare.

La această etapă, Fundația anunță concurs de selectare a 2 experți care vor organiza o rundă de instruiri și de mentorat, in format on-line, pentru 5 grupuri de profesori din 10 școli partenere proiectului.

Scopul instruirilor și mentoratului este consolidarea abilităților cadrelor didactice de a elabora activități curriculare și extra-curriculare sau materiale didactice care să țină cont de caracterul complementar a celor două genuri şi unitatea lor prin diferențele pe care le comportă şi să promoveze principiul oportunităților egale.

Atribuțiile și responsabilitățile experților în timpul instruirii:

 • Elaborarea conținutului instruirii: agenda instruirii, prezentarea, lista de prezență, captări de ecran, etc.
 • Elaborarea chestionarul de evaluare inițială și finală
 • Realizarea raportului post-instruire

Atribuțiile și responsabilitățile experților în timpul mentoratului:

 • Realizarea rundei de mentorat în baza celor expuse în timpul instruirii: elaborarea agendei instruirii, lista de prezență, captări de ecran,
 • Oferirea suportului individualizat – la necesitate.
 • Elaborarea chestionarului prin intermediul căruia să se calculeze nivelul de aplicabilitate a dimensiunii de gen în cadrul procesului de predare.
 • Realizarea raportului post-mentorat

Pentru fiecare expert sunt prevăzute câte 10 zile (5 zile pentru instruire și 5 zile pentru mentorat).

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniile pedagogie, psihopedagogie, alte domenii relevante.
 • Cunoașterea bazei legislative, normative, metodologice cu privire la învățământul general preuniversitar
 • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copiii care trăiesc în familii incomplete sau fără un părinte/părinți din cauza aflării acestora peste hotare
 • Cunoașterea limbilor română şi rusă obligatoriu
 • Abilități de utilizare a calculatorului
 • Experiență de lucru cu copiii și instituțiile de învățământ preuniversitare

Pentru participare la concurs, experții  vor expedia prin email următoarele documente:

 • Scrisoare de motivare;
 • CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante sarcinii (max. 3 pagini);
 • Oferta financiară cu toate taxele incluse.

Dosarul va fi expediat la adresa de email victoria.barbulat@fam.md, cu indicarea în linia de subiect ”A_8_dimensiunea de gen”.

Termen limită de aplicare: 26 mai 2022.

Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 069 99 87 48, persoana de
contact – Victoria Barbulat.