Concurs de selectare a doi experți care să realizeze evaluarea psiho-educațională inițială a copiilor romi

Concurs de selectare a doi experți care să realizeze evaluarea psiho-educațională inițială a copiilor romi

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul “Sprijin social și educațional pentru copiii romi de la treapta  preșcolară și primară pentru integrarea cu succes în sistemul de învățământ general”. Perioada de implementare septembrie 2020 – septembrie 2023.

Aria de implementare a proiectului: or. Rîșcani, mun. Edineț, r. Călărași, r. Hîncești(com. Cărpineni), r. Ștefan Vodă(s. Talmaza), or. Basarabeasca.

Proiectul va contribui la  sporirea  cunoștințelor  și abilităților părinților romi  în susținerea copiilor lor în procesul educațional.  Metodologiile elaborate în cadrul proiectului vor spori competențele educatorilor, învățătorilor privind integrarea școlară și socială a copiilor romi. Vor fi consolidate capacitățile mediatorilor și  echipelor interdisciplinare care activează la nivel de comunitate, pentru a oferi suport socio-educațional calitativ familiilor de romi.

Fundația anunță concurs de selectare a doi experți care vor realiza evaluarea inițială psiho-educațională, inclusiv online a copiilor romi de la ciclul preșcolar și primar;

Atribuțiile și responsabilitățile consultanților:

  • Să realizeze evaluările inițiale a copiilor romi în baza instrumentelor realizate în cadrul proiectului;
  • Să elaboreze raportul de evaluare și prezentarea rezultatelor care va include: analiza datelor colectate (per școală, grădiniță, per vârstă, per localitate); recomandări privind tipul de asistență necesar pentru consolidarea abilităților cognitive, emoționale, psihologice și sociale ale copiilor romi.

Pentru mai multe informații citiți termenii de referință

Cerințe față de candidați:

  • Studii superioare în domeniile pedagogie, psihopedagogie, alte domenii relevante;
  • Experiență în elaborarea și aplicarea instrumentelor de evaluare similare și evaluarea psiho-educațională a copiilor;
  • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copiii romi;
  • Cunoştinţe în domeniul consilierii pe probleme de familie, terapie comportamentală;
  • Cunoaşterea limbilor română şi rusă obligatoriu;
  • Abilități de utilizare a calculatorului;
  • Experiență de lucru cu copiii și instituțiile de învățământ preuniversitare;

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul la adresa electronică sabina.baciu-danilov@fam.md  cu indicarea A7.1 – Expert/ă evaluare educație în linia de subiect. Termenul limită pentru depunerea dosarului: 15 noiembrie 2020 (inclusiv).

NB! Doar persoanele selectate vor fi contactate!