Concurs de selectare a doi/două consultanți/consultante pentru realizarea analizei necesităților psihologilor, cadrelor de sprijin și cadrelor didactice în vederea oferirii unui suport educațional și psihologic de calitate copiilor de migranți

Concurs de selectare a doi/două consultanți/consultante pentru realizarea analizei necesităților psihologilor, cadrelor de sprijin și cadrelor didactice în vederea oferirii unui suport educațional și psihologic de calitate copiilor de migranți

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundaţiei pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul: „Incluziunea educațională și socio-psihologică a copiilor de migranți”.

Proiectul are scopul de a îmbunătăți mediul școlar pentru a oferi suport psihologic, educațional și de a asigura incluziunea copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare (în continuare-copii de migranți); de a fortifica cooperarea intersectorială și de a îmbunătăți mecanismele de asistență socială, educațională și psihologică pentru copiii de migranți; de a dezvolta un cadru de politici favorabil pentru copiii de migranți.

Fundația anunță concurs de selectare a doi consultanți care vor realiza analiza necesităților profesorilor, psihologilor, și cadrelor de sprijin pentru identificarea necesităților acestora privind oferirea suportului educațional, psihologic și emoțional copiilor de migranți.

Atribuțiile și responsabilitățile consultanților:

  • Propunerea unei Metodologii pentru efectuarea analizei necesităților,
  • Elaborarea instrumentelor de evaluare pentru profesori, psihologi și cadre de sprijin pentru identificarea necesităților acestora de a oferi suport educațional, psihologic și emoțional copiilor de migranți,
  • Efectuarea analizei de necesități și elaborarea raportului cu constatări și recomandări.

Pentru mai multe informații citiți termenii de referință

Cerințe față de candidați:

  • Studii superioare în domeniile pedagogie, psihopedagogie, alte domenii relevante,
  • Experienţă în elaborarea instrumentelor de evaluare similare,
  • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copiii care trăiesc în familii incomplete sau fără un părinte/părinți din cauza aflării acestora peste hotare,
  • Cunoştinţe în domeniul consilierii pe probleme de familie, terapie comportamentală,
  • Cunoaşterea limbilor română şi rusă obligatoriu,
  • Experiență de lucru cu copiii și instituțiile de învățământ preuniversitare,
  • Abilități de utilizare a calculatorului.

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul la adresa electronică victoria.barbulat@proeducatie.md cu indicarea ”Analiza necesităților” în linia de subiect. Termenul limită pentru depunerea dosarului: 30 martie 2020 (inclusiv).

Doar persoanele selectate vor fi contactate.


Termeni de referință