Concurs de selectare a doi/două experți/experte pentru organizarea instruirilor managerilor din instituțiile partenere privind măsurile strategice de îmbunătățire a managementului educațional în parteneriat cu părinții romi bazat pe protecția drepturilor copiilor și, educației centrate pe copil

Concurs de selectare a doi/două experți/experte pentru organizarea instruirilor managerilor din instituțiile partenere privind măsurile strategice de îmbunătățire a managementului educațional în parteneriat cu părinții romi bazat pe protecția drepturilor copiilor și, educației centrate pe copil

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul “Sprijin social și educațional pentru copiii romi de la treapta  preșcolară și primară pentru integrarea cu succes în sistemul de învățământ general”. Perioada de implementare septembrie 2020 – septembrie 2023.

Aria de implementare a proiectului: or. Rîșcani, mun. Edineț, r. Călărași, r. Hâncești (com.Cărpineni), r. Ștefan Vodă(s.Talmaza), or. Basarabeasca.

Scopul principal al proiectului este de a asigura accesul la educație a copiilor aflați în situații vulnerabile, inclusiv a băieților și fetelor de etnie romă și de a promova incluziunea lor socială și educațională.

Fundația anunță concurs de selectare a doi experți care vor organiza instruirea managerilor  din instituțiile educaționale partenere  privind  promovarea unui management educațional eficient în instituțiile de învățământ în ceea ce privește asigurarea mediului educațional bazat pe protecția drepturilor copilului și o cultură non-discriminatorie și incluzivă.

Responsabilitățile experților:

Elaborarea conținuturilor pentru  următoarelor module:

 1. Măsurile strategice privind asigurarea protecției copilului, în cadrul instituției educaționale.
 2. Măsuri strategice privind educația centrată pe copil.
 3. Dezvoltarea parteneriatului cu părinții romi.
 4. Ghidarea , ajustarea și includerea în documentele strategice a măsurilor privind, protecția copilului, educația centrată pe copil, parteneriatul cu părinții

Pentru mai multe informații accesați termenii de referință

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniile pedagogie, management educațional, alte domenii relevante;
 • Experiență în elaborarea materialelor pentru instruire și facilitarea instruirilor pentru managerii educaționali;
 • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copii romi privind integrarea socială și educațională;
 • Cunoașterea intereselor și provocărilor copiilor din familii rome;
 • Cunoașterea limbilor română şi rusă obligatoriu;
 • Abilități de utilizare a calculatorului;

Pentru participare la concurs, consultanții vor expedia prin email următoarele documente:

 • Scrisoare de motivare;
 • CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante sarcinii (max. 3 pagini);
 • Oferta financiară cu toate taxele incluse.

Dosarul va fi expediat la adresa de email sabina.baciu-danilov@fam.md

Candidații sunt rugați să indice în 25A.17 „Instruirea managerilor școlari privind educația centrată pe copil și colaborarea cu părinții ”

NB! Vor fi evaluate doar dosarele complete!!!

La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate!!!

Termen limită de aplicare: 6 septembrie 2021 (inclusiv).

Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 069361135, persoana de
contact – Sabina Baciu-Danilov.