Concurs de selectare a unui/unei Expert/ă în monitorizare și evaluare a activităților de proiect

Concurs de selectare a unui/unei Expert/ă în monitorizare și evaluare a activităților de proiect

Fundația pentru Dezvoltare implementează proiectul “Suport pentru fortificarea capacităților Centrului Național de Inovații Digitale în Educație “Clasa Viitorului” (CNIDE)”, care oferă suport în fortificarea capacităților Centrului de a promova metodologii moderne pentru învățare activă și inovațiile digitale în sistemul de învățământ al Republicii Moldova, servind ca platformă educațională pentru împărtășirea de experiențe, a celor mai bune practici și a lecțiilor învățate ca rezultat al implementării modelului de predare STEAM.

În acest context, Fundația pentru Dezvoltare anunță concurs de selectare a unui/ unei Expert/ă în monitorizare și evaluare a activităților de proiect.

Perioada de angajare: aprilie 2021 – decembrie 2021.
Implicare: part-time.

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

 • Coordonarea activităților de monitorizare și evaluare în relație cu obiectivele propuse şi rezultatele așteptate,
 • Elaborarea și implementarea instrumentelor necesare activităților de monitorizare şi evaluare,
 • Pregătirea rapoartelor de implementare /monitorizare, a rapoartelor narative periodice (semestriale, anuale),
 • Efectuarea vizitelor de monitorizare, măsurarea și verificarea în mod sistematic a obiectivelor și indicatorilor proiectului, precum și elaborarea de măsuri adecvate pentru a atinge indicatorii propuși în diverse circumstanțe de implementare,
 • Respectarea egalității de șanse și gen, evitarea discriminării pe considerente de vârsta, religie, etnie pe tot parcursul activităților proiectului,
 • Oferirea de date și informații pentru elaborarea materialelor de informare și instruire pentru activitățile proiectului,
 • Participarea la ședințele interne şi evenimentele publice în cadrul proiectului,
 • Executarea altor sarcini în acord cu specificul postului ocupat.

Studii: Studii superioare în următoarele domenii: științe socio-umane, sociologie, asistență socială, psihologie, științe ale educației, etc.

Experiență profesională:

 • Experiență de cel puțin 3 ani în implementarea și monitorizarea de proiecte,
 • Experiență de lucru cu instituțiile de învățământ de preuniversitar și universitar,
 • Fluent/ă in limbile romana și engleză,
 • Abilități excelente de utilizare a computerului (MS Office (Word, Excel), Internet),
 • Experiența de lucru în cadrul organizațiilor neguvernamentale şi/sau organizațiilor donatoare naționale/internaționale va constitui un avantaj.

Abilități personale:

 • Responsabil/ă, punctual/ă,
 • Orientat/ă spre rezultat, inovativ și motivat/ă,
 • Flexibil/ă de a învăța lucruri noi,
 • Spirit de echipă și abilități interpersonale excelente,
 • Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați,
 • CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante postului (max. 3 pagini).

Scrisoarea de motivare (max. 1 pagină A4, accentuați experiența relevantă pe care o dețineți și motivația de a fi angajat(-ă) în această poziție; Indicați în scrisoarea de motivare două persoane de referință (numele persoanei, organizația și datele de contact) de la foști/actuali angajatori, profesori care vă cunosc bine calitățile și competențele etc.

Dosarul de Aplicare poate fi completat în limba română sau engleză. Dosarul complet va fi expediat prin e-mail la adresa email: office@fam.md cu titlul:  Expert/ă în monitorizare și evaluare

Vor fi evaluate doar dosarele complete. La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 12 martie 2021, ora locală 18.00.
Persoana de contact: Ludmila Ivanov, GSM: 069844411