Concurs de selectare a unui/unei expert/experte care va analiza activitatea Consiliilor Elevilor din perspectiva creării de șanse egale de participare activă în viața școlii pentru copiii de migranți

Concurs de selectare a unui/unei expert/experte care va analiza activitatea Consiliilor Elevilor din perspectiva creării de șanse egale de participare activă în viața școlii pentru copiii de migranți

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundaţiei pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul: „Incluziunea educațională și socio-psihologică a copiilor de migranți”.

Proiectul are scopul de a îmbunătăți mediul școlar pentru a oferi suport psihologic, educațional și de a asigura incluziunea copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare (în continuare-copii de migranți); de a fortifica cooperarea intersectorială și de a îmbunătăți mecanismele de asistență socială, educațională și psihologică pentru copiii de migranți; de a dezvolta un cadru de politici favorabil pentru copiii de migranți.

Fundația anunță concurs de selectare a unui consultant care va analiza activitatea Consiliilor Elevilor din cele 10 școli-partenere proiectului din perspectiva oferirii oportunităților egale pentru băieți și fete de migranți de a participa activ în viața și în procesul decizional al școlii.

Atribuțiile și responsabilitățile expertului/expertei:

 • Elaborarea metodologiei (viziunii) cu privire la activitatea unui Consiliu al Elevilor inclusiv, care oferă șanse egale băieților și fetelor de a participa activ în viața școlii și în procesul de luare de decizii în cadrul școlii (nivel de clasă, organizație din cadrul școlii);
 • Analiza tuturor documentelor disponibile ale Consiliilor Elevilor din cele 10 școli partenere proiectului (Regulamentul Consiliului, statutul școlii, regulamentul procedurii de alegere, rapoarte, liste ale membrilor ș.a.)
 • Elaborarea raportului final care va include recomandări privind implicare activă a fetelor și băieților, părinții cărora sunt plecați peste hotare, în viața școlii și în procesul de luare a deciziilor la nivel de clasă și organizații școlare cât și recomandări de îmbunătățire a setului de documente a Consiliilor Elevilor.

Pentru mai multe informații citiți termenii de referință

Cerințe față de candidați/candidate:

 • Studii superioare în pedagogie, psihopedagogie, sociologie, alte domenii relevante.
 • Cunoașterea practicilor de participare a copiilor și tinerilor în procesele decizionale;
 • Experiență în elaborarea metodologiilor și regulamentelor pe subiecte ce țin de participare a tinerilor în procesele de luare a deciziilor;
 • Abilități excelente de analiză
 • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copiii care trăiesc în familii incomplete sau fără un părinte/părinți din cauza aflării acestora peste hotare
 • Cunoaşterea limbilor română şi rusă este obligatorie
 • Experiență de lucru cu copiii și instituțiile de învățământ preuniversitare
 • Abilități de utilizare a calculatorului

Dosarul de participare va fi transmis până în data de 10 aprilie 2020, la adresa electronică victoria.barbulat@proeducatie.md cu indicarea în linia de subiect ”Consiliul Elevilor”.

Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 069 99 87 48, persoana de
contact – Victoria Barbulat.


Termeni de referință