Concurs de selectarea a doi experți pentru elaborarea programelor de activități extra-curriculare pentru ciclul preșcolar și clasele primare

Concurs de selectarea a doi experți pentru elaborarea programelor de activități extra-curriculare pentru ciclul preșcolar și clasele primare

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul “Sprijin social și educațional pentru copiii romi de la treapta  preșcolară și primară pentru integrarea cu succes în sistemul de învățământ general”. Perioada de implementare septembrie 2020 – septembrie 2023.

Termeni de referință

Aria de implementare a proiectului: or. Rîșcani, mun. Edineț, r. Călărași, r. Hîncești(com. Cărpineni), r. Ștefan Vodă(s. Talmaza), or. Basarabeasca.

Proiectul va contribui la  sporirea  cunoștințelor  și abilităților părinților romi  în susținerea copiilor lor în procesul educațional. Metodologiile elaborate în cadrul proiectului vor spori competențele educatorilor, învățătorilor privind integrarea școlară și socială a copiilor romi. Vor fi consolidate capacitățile mediatorilor și  echipelor interdisciplinare care activează la nivel de comunitate, pentru a oferi suport socio-educațional calitativ familiilor de romi.

Fundația anunță concurs de selectare a doi experți care vor elabora 2 programe de activități extra-curriculare pentru copiii din ciclul preșcolar și clasele primare. Scopul acestor programe este descoperirea, dezvoltarea și valorificarea intereselor comune și stimularea aptitudinilor în diverse domenii inclusiv cel social, precum și stimularea comportamentului creativ în diferite domenii care ulterior vor contribui la formarea și dezvoltarea atitudinilor de respect, relațiilor de prietenie și ajutor reciproc între elevi inclusiv și copiii/elevii  romi.

Responsabilitățile experților:

 1. Expertul 1 va elabora pentru ciclul preșcolar: Programul activităților extra-curriculare pentru o perioadă de 3 ani (reieșind din calculul 1 activitate – o dată la două săptămâni, total 35 lecții). Activitatea preconizată să se încadreze într-o singură lecție. Durata lecției nu trebuie să depășească timpul estimat pentru activitățile pentru preșcolari. Suportul didactic pentru educator privind implementarea programului, Caiet cu activități pentru copii (fișe de lucru, după caz) ;
 2. Expertul 2 va elabora pentru ciclul primar: Programul activităților extra-curriculare pentru o perioadă de 3 ani (reieșind din calculul 1 activitate – o dată la două săptămâni, total 35 lecții). Activitatea preconizată să se încadreze într-o singură lecție.  Suportul didactic de implementare al programului extra-curricular pentru profesor și Caiet de sarcini al elevului.

Orele din cadrul programului extra-curricular se vor desfășura în paralel cu activitățile extra-curriculare prevăzute în fiecare școală.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniile pedagogie, psihopedagogie, alte domenii relevante;
 • Experienţă în elaborarea programelor educaționale extra-curriculare, materialelor didactice;
 • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copiii romi;
 • Cunoașterea limbilor română şi rusă obligatoriu;
 • Abilități de utilizare ale calculatorului;
 • Experiență de lucru cu copiii și instituțiile de învățământ preuniversitar.

Pentru participare la concurs, consultanții vor expedia prin email următoarele documente:

 • Scrisoare de motivare;
 • CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante sarcinii (max. 3 pagini);
 • Exemple de materiale similare elaborate sau link-urile unde pot fi accesate
 • Oferta financiară cu toate taxele incluse.

Dosarul va fi expediat la adresa de email sabina.baciu-danilov@fam.md

Candidații sunt rugați să indice în A.8 „Program extra-curricular pentru ciclul preșcolar” sau “Program extra-curricular pentru ciclul primar”

NB! Vor fi evaluate doar dosarele complete.
La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

Termen limită de aplicare: 10 noiembrie 2020 (inclusiv).

Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 069361135, persoana de
contact – Sabina Baciu-Danilov.