Concurs de selectarea a doi experți pentru elaborarea programelor de activități pentru program prelungit pentru ciclul preșcolar și primar

Concurs de selectarea a doi experți pentru elaborarea programelor de activități pentru program prelungit pentru ciclul preșcolar și primar

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul “Sprijin social și educațional pentru copiii romi de la treapta  preșcolară și primară pentru integrarea cu succes în sistemul de învățământ general”. Perioada de implementare septembrie 2020 – septembrie 2023.

Aria de implementare a proiectului: or. Rîșcani, mun. Edineț, r. Călărași, r. Hîncești(com. Cărpineni), r. Ștefan Vodă(s. Talmaza), or. Basarabeasca.

Fundația anunță concurs de selectare a doi experți, care vor elabora 2 programe de activități cu program prelungit pentru copiii romi de la ciclul preșcolar și clasele primare. Scopul acestor programe este oferirea de servicii alternative de educație prin activități specializate de sprijin și ateliere recreative într-un cadru organizat după programul școlar obligatoriu.

Responsabilitățile experților:

 1. Expertul 1 va elabora pentru ciclul preșcolar: Programul activităților prelungite pentru o perioadă de 3 ani (reieșind din calculul 1 activitate – de două ori pe săptămână, total 160 lecții). Durata lecției nu trebuie să depășească timpul estimat pentru activitățile pentru preșcolari. Suportul didactic pentru educator privind implementarea programului, Caiet cu activități pentru copii (fișe de lucru, după caz) ;
 2. Expertul 2 va elabora pentru ciclul primar: Programul activităților prelungite pentru o perioadă de 3 ani (reieșind din calculul 1 activitate – de două ori pe săptămână, total 160 lecții). Suportul didactic de implementare al programului pentru profesor și Caiet de sarcini al elevului (fișe de lucru, după caz).

Orele din cadrul programului prelungit  se vor desfășura în paralel cu activitățile extra-curriculare prevăzute în fiecare școală.

Informații suplimentare găsiți aici: termeni de referință.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniile pedagogie, psihopedagogie, alte domenii relevante;
 • Experienţă în elaborarea programelor educaționale pentru program prelingit, materialelor didactice;
 • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copiii romi;
 • Cunoașterea limbilor română şi rusă obligatoriu;
 • Abilități de utilizare ale calculatorului;
 • Experiență de lucru cu copiii și instituțiile de învățământ preuniversitar.

Pentru participare la concurs, consultanții vor expedia prin email următoarele documente:

 • Scrisoare de motivare;
 • CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante sarcinii (max. 3 pagini);
 • Exemple de materiale similare elaborate sau link-urile unde pot fi accesate
 • Oferta financiară cu toate taxele incluse.

Dosarul va fi expediat la adresa de email sabina.baciu-danilov@fam.md

Candidații sunt rugați să indice în A.8 „Program prelungit pentru ciclul preșcolar” sau “Program prelungit pentru ciclul primar”

NB! Vor fi evaluate doar dosarele complete!!!

La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate!!!

Termen limită de aplicare: 30 ianuarie 2021 (inclusiv).

Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 069361135, persoana de
contact – Sabina Baciu-Danilov.