Concurs de selectarea a unui expert/ unei experte pentru elaborarea programului de educație interculturală pentru grupa pregătitoare

Concurs de selectarea a unui expert/ unei experte pentru elaborarea programului de educație interculturală pentru grupa pregătitoare

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul “Sprijin social și educațional pentru copiii romi de la treapta  preșcolară și primară pentru integrarea cu succes în sistemul de învățământ general”. Perioada de implementare septembrie 2020 – septembrie 2023.

Aria de implementare a proiectului: or. Rîșcani, mun. Edineț, r. Călărași, r. Hîncești(com. Cărpineni), r. Ștefan Vodă(s. Talmaza), or. Basarabeasca.

Fundația anunță concurs de selectare a unui expert/ unei experte, care va elabora programul de educație interculturală pentru grupa pregătitoare. Scopul acestui program este de a facilita relaţiile interculturale, de a contribui la formarea şi intensificarea atitudinii de toleranţă, non discriminare și  acceptare pentru copii din grupa pregătitoare.

Consultați termenii de referință.

Responsabilități:

 1. Expertul va elabora pentru ciclul preșcolar: Conținutul programului educație interculturală pentru o perioadă de 2 ani (reieșind din calculul 1 activitate – de o dată pe săptămână, total 60 lecții). Durata lecției nu trebuie să depășească timpul estimat pentru activitățile pentru preșcolari. Suportul didactic pentru educator privind implementarea programului,  Caiet cu activități pentru copii (fișe de lucru, alte materiale relevante) ;

Orele din cadrul programului de educație  interculturală se vor desfășura în paralel cu activitățile din cadrul grădinițelor.

Cerințe față de candidați/te:

 • Studii superioare în domeniile pedagogie, psihopedagogie, alte domenii relevante;
 • Experiență în elaborarea programelor educaționale, materialelor didactice;
 • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copiii romi;
 • Cunoașterea limbilor română şi rusă obligatoriu;
 • Abilități de utilizare ale calculatorului;
 • Experiență de lucru cu copiii și instituțiile de învățământ preuniversitar.

Pentru participare la concurs, consultanții vor expedia prin email următoarele documente:

 • Scrisoare de motivare;
 • CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante sarcinii (max. 3 pagini);
 • Exemple de materiale similare elaborate sau link-urile unde pot fi accesate
 • Oferta financiară cu toate taxele incluse.

Dosarul va fi expediat la adresa de email sabina.baciu-danilov@fam.md

Candidații sunt rugați să indice în 13A.9 „Educație interculturală”

NB! Vor fi evaluate doar dosarele complete!!!
La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate!!!
Termen limită de aplicare: 15 aprilie 2021 (inclusiv).

Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 069361135, persoana de
contact – Sabina Baciu-Danilov.