Concurs de selectarea a unui/unei consultant/ consultante în scriere și managementul proiectelor

Concurs de selectarea a unui/unei consultant/ consultante în scriere și managementul proiectelor

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul “Sprijin social și educațional pentru copiii romi de la treapta  preșcolară și primară pentru integrarea cu succes în sistemul de învățământ general”. Perioada de implementare septembrie 2020 – septembrie 2023.

Aria de implementare a proiectului: or. Rîșcani, mun. Edineț, r. Călărași, r. Hîncești(com. Cărpineni), r. Ștefan Vodă(s. Talmaza), or. Basarabeasca.

Proiectul va contribui la  sporirea  cunoștințelor  și abilităților părinților romi  în susținerea copiilor lor în procesul educațional.  Metodologiile elaborate în cadrul proiectului vor spori competențele educatorilor, învățătorilor privind integrarea școlară și socială a copiilor romi. Vor fi consolidate capacitățile mediatorilor și  echipelor interdisciplinare care activează la nivel de comunitate, pentru a oferi suport socio-educațional calitativ familiilor de romi.

În acest context, Fundația pentru Dezvoltare anunță concurs de selectare a unui/ unei consultant/e care să ofere instruire la tema scrierii și a managementului de proiecte pentru reprezentanții autorităților publice locale, parteneri ai proiectului privind identificarea resurselor financiare adiționale pentru susținerea comunităților de romi.

Responsabilitățile experților:

 1. Completarea unei cereri de finanțare:identificarea nevoii, stabilirea scopului și obiectivelor, strategia și planul de activitate, matricea logică a proiectului, resursele implicate, managementul riscurilor, buget, valoarea adăugată și durabilitatea proiectului.
 2. Identificarea cererilor de finanțare, verificarea eligibilității, corelarea ideii proiectului cu ghidul de finanțare;
 3. Mentorat și coaching la elaborarea unor drafturi de proiecte.

Studii și experiență profesională:

 • Studii superioare;
 • Minim 3 ani de experiență în scriere și management de proiecte;
 • Experiență în realizarea activităților de instruire;
 • Experiență în elaborarea materialelor de suport pentru instruiri.

Abilități personale:

 • Responsabil/ă, punctual/ă;
 • Abilități excelente de interacțiune şi comunicare;
 • Integritate și abilitate de a gestiona informații confidențiale;
 • Flexibilitate raportată la nevoile de instruire ale participanților.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați:

CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante postului de consultant/ă (max. 3 pagini). Oferta financiara pentru 2 zile (o zi  pregătire și raportare  și o zi de livrare a instruirii).și 3 zile pentru mentorat in elaborarea propunerilor de proiect.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniile pedagogie, psihopedagogie, alte domenii relevante;
 • Experiență în elaborarea programelor educaționale extra-curriculare, materialelor didactice;
 • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copiii romi;
 • Cunoașterea limbilor română şi rusă obligatoriu;
 • Abilități de utilizare ale calculatorului;
 • Experiență de lucru cu copiii și instituțiile de învățământ preuniversitar.

Pentru participare la concurs, consultanții vor expedia prin email următoarele documente:

 • Scrisoare de motivare;
 • CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante sarcinii (max. 3 pagini);
 • Exemple de materiale similare elaborate sau link-urile unde pot fi accesate
 • Oferta financiară cu toate taxele incluse.

Dosarul va fi expediat la adresa de email sabina.baciu-danilov@fam.md

Candidații sunt rugați să indice în mesaj A.28 Organizarea instruirii pentru APL cu privire la consolidarea capacității în identificarea resurselor financiare alternative prin scrierea de cereri de proiecte către diverși donatori internaționali și naționali.

NB! Vor fi evaluate doar dosarele complete!!!

La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate!!!

Termen limită de aplicare: 25 ianuarie 2021 (inclusiv).

Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 069361135, persoana de
contact – Sabina Baciu-Danilov.