Concurs de selectarea a unui/unei consultante/e în domeniul social

Concurs de selectarea a unui/unei consultante/e în domeniul social

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul “Sprijin social și educațional pentru copiii romi de la treapta  preșcolară și primară pentru integrarea cu succes în sistemul de învățământ general”. Perioada de implementare septembrie 2020 – septembrie 2023.

Aria de implementare a proiectului: or. Rîșcani, mun. Edineț, r. Călărași, r. Hîncești(com. Cărpineni), r. Ștefan Vodă(s. Talmaza), or. Basarabeasca.

Scopul principal al proiectului este de a asigura accesul la educație a copiilor aflați în situații vulnerabile, inclusiv a băieților și fetelor de etnie romă și de a promova incluziunea lor socială și educațională. Prin activitățile propuse, proiectul va contribui la sporirea cunoștințelor și abilităților părinților romi în susținerea copiilor lor în procesul educațional.

În acest context, Fundația pentru Dezvoltare anunță concurs de selectare a unui/ unei consultant/e care să ofere instruirea părinților romi privind încălcarea drepturilor copiilor inclusiv dreptul la educație și responsabilitățile lor.

Consultați și termenii de referință.

Responsabilitățile experților:

 1. Oferirea a 6 zile de campanii de sensibilizare pentru părinții romi din localitățile partenere a proiectului, privind accesul la servici sociale destinate familiilor cu copii.
 2. Mentorat și coaching oferit părinților romi privind identificarea și soluționarea problemelor pentru a înscrie copii în școli și grădinițe.

Studii și experiență profesională:

 • Studii superioare în domeniul asistenței sociale;
 • Experiență în realizarea activităților de instruire;
 • Experiență în elaborarea materialelor de suport pentru instruiri.

Abilități personale:

 • Responsabil/ă, punctual/ă;
 • Abilități excelente de interacțiune şi comunicare;
 • Integritate și abilitate de a gestiona informații confidențiale;
 • Flexibilitate raportată la nevoile de instruire ale participanților.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați:

CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante postului de consultant/ă (max. 3 pagini). Oferta financiara pentru 6 zile (6 zile de instruire) și 6 zile pentru mentorat.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare sociale;
 • Experiență în elaborarea materialelor pentru instruire și oferirea instruirilor;
 • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă comunitățile de romi;
 • Cunoașterea limbilor română şi rusă obligatoriu;
 • Abilități de utilizare ale calculatorului.

Pentru participare la concurs, consultanții vor expedia prin email următoarele documente:

 • Scrisoare de motivare;
 • CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante sarcinii (max. 3 pagini);
 • Oferta financiară cu toate taxele incluse.

Dosarul va fi expediat la adresa de email sabina.baciu-danilov@fam.md
Candidații sunt rugați să indice în mesaj A.22 expert social.

NB! Vor fi evaluate doar dosarele complete!!!
La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate!!!
Termen limită de aplicare: 17 martie 2021 (inclusiv).

Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 069361135, persoana de
contact – Sabina Baciu-Danilov.