TERMENI DE REFERINȚĂ privind selectarea a 2 consultanți care vor facilita instruiri pentru serviciile locale în vederea prevenirii și soluționării cazurilor de încălcare a drepturilor copiilor de migranți

TERMENI DE REFERINȚĂ privind selectarea a 2 consultanți care vor facilita instruiri pentru serviciile locale în vederea prevenirii și soluționării cazurilor de încălcare a drepturilor copiilor de migranți

 

Servicii solicitate Servicii de facilitare
Tipul de contract Contract de prestare servicii pe durată determinată
Termen limită pentru aplicare 2 iunie 2021

 

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul: „Incluziunea educațională și socio-psihologică a copiilor de migranți”.

Proiectul are drept scop îmbunătățirea mediului școlar în scopul oferirii serviciilor educaționale incluzive cu accent pe copiii părinții cărora sunt placați peste hotare (copii de migranți); fortificarea cooperării intersectoriale și îmbunătățirea mecanismelor de prevenire, monitorizare și referire/soluționare a cazurilor în care sunt implicați copiii de migranți.

Beneficiarii proiectului sunt copiii claselor a V-VI-VII, părinții cărora sunt plecați peste hotare din 10 școli, selectate din 5 raioane.

Conform raportului IDIS Viitorul, numărul oficial al copiilor părinții cărora au plecat la muncă peste hotare este de 50 mii, neoficial acest număr este de 100 mii. Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova – 2030” califică situația copiilor de migranți ca problemă națională. Cu toate acestea, acești copii nu sunt considerați ca fiind din grupul vulnerabil și Planurile de Acțiune ale Guvernului nu prevăd intervenții targhetate pentru a asigura incluziunea educațională, psihologică și socială a acestei categorii de copii. Aceasta duce la încălcarea drepturilor copiilor de miganți privind accesul la studii de calitate și dreptul la protecție socială.

Efectele migraţiei sunt trăite nu doar de cei care pleacă din țară, ci şi de membrii familiei care rămân acasă, bunici/persoanele în grija cărora rămân acești copii, chiar și de întreaga comunitate.

S-a observat că odată cu maturizarea copiilor lipsiți de îngrijire părintească, pentru o perioadă îndelungată, crește vulnerabilitatea lor în fața problemelor juvenile, precum delincvența, abandonul şcolar, abuzul de substanțe etc. Mai mult ca atât, persoanele în grija cărora au rămas copii de migranți, resimt tot mai mult necesitatea suportului psihologic, social, educațional și juridic.

Conform analizei realizate în cadrul proiectului, privind necesitățile autorităților publice locale și altor centre comunitare privind capacitatea acestora în cooperare pentru a oferi suport juridic, social și psihologic persoanelor în grija cărora au rămas copiii părinții cărora sunt plecați peste hotare, a arătat că: specialiștii din APL-uri și serviciile subordonate nu poseda cunoștințe suficiente de a coopera atât la capitolul prevenirea încălcărilor drepturilor copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare cât și la capitolul soluționării/monitorizării (managementului de caz) cazurilor de încălcare a drepturilor copiilor de migranți.

Cauzele situației create sunt: lipsa unui mecanism clar de aplicare la nivel local pentru specialiștii din domeniul educațional, social, legal și psihologic care trebuie utilizat în cazurile de identificare, prevenire, soluționare și oferire de suport necesar copiilor din comunitate, inclusiv copiilor de migranți; cunoștințe insuficiente în prevenirea, identificarea, și monitorizarea/reabilitarea cazurilor în care sunt implicați copii de migranți; și lipsa abilităților profesionale de a oferi asistența necesară, cauzată de fluctuația specialiștilor din aceste domenii.

Fundația pentru dezvoltare anunță concurs de selectare a 2 experți care vor facilita 2 instruiri pentru reprezentanții serviciilor comunitare privind colaborarea serviciilor locale în vederea prevenirii, identificării, soluționării și monitorizării cazurilor de încălcare a drepturilor copiilor, inclusiv ale copiilor de migranți din punct de vedere legal, social, educațional și psihologic. Conținuturile instruirilor se vor baza pe:

 • Mecanismele naționale de colaborare intersectorială privind protecția drepturilor copiilor,
 • Conținuturile manualului elaborat, în cadrul proiectului, pentru echipele multidisciplinare locale privind colaborarea/suportul comun in prevenirea și soluționarea cazurilor de încălcare a drepturilor copiilor, inclusiv ale copiilor, părinții cărora sunt plecați peste hotare
 • Rezultatelor Rapoartelor (elaborate în cadrul proiectului) privind capacitatea APL-urilor și serviciilor subordonate lor de a oferi suport juridic, social, educațional și psihologic și Analiza procedurii de instituire a tutelei.

Responsabilitățile experților:

 1. Facilitarea a 2 instruiri pentru echipele multidisciplinare locale privind colaborarea/suportul comun in prevenirea și soluționarea cazurilor de încălcare a drepturilor copiilor, inclusiv ale copiilor, părinții cărora sunt plecați peste hotare
 2. Organizarea sesiunilor de mentorat pentru participanții la instruiri (reprezentanții echipelor multidisciplinare/altor servicii de nivel local), privind aplicarea în practică a colaborării intersectoriale ținând cont de recomandările prevăzute în manual
 3. Elaborarea unor instrumente de evaluare pre și post instruire prin intermediul cărora se va măsura progresul nivelului de cunoaștere a participanților la instruire.
 4. Elaborarea raportului privind facilitarea instruirii și sesiunilor de mentorat.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniile juridic, pedagogic, social și sau drepturilor copiilor sau alte domenii relevante;
 • Experiență în facilitarea sesiunilor de instruire și mentorat pentru adulți în format online;
 • Cunoștințe vaste în domeniul protecției copilului, reprezentanței legale a acestuia și în alte domenii conexe;
 • Cunoașterea specificului colaborării și provocărilor cu care se confruntă școlile, echipele multidisciplinare și reprezentanții APL-urilor în procesul de incluziune socială a copiilor de migranți;
 • Cunoașterea limbilor română și rusă obligatoriu (participanții la instruiri vor fi vorbitori de limbă română și rusă)

Pentru participare la concurs, consultanții vor expedia prin email următoarele documente:

 • Scrisoare de motivare, care va include descrierea viziunii de implementare a sarcinii;
 • CV-l/urile actualizate incluzând date privind experiența în furnizarea serviciilor similare;
 • Oferta financiară cu toate taxele incluse (oferta per zi de consultanță)

Dosarul va fi expediat la adresa de email victoria.barbulat@proeducatie.md, cu indicarea în linia de subiect ”A_15_16”.

Termen limită de aplicare: 2 iunie 2021 (inclusiv).

Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 069 99 87 48, persoana de
contact – Victoria Barbulat.