FDRM – anunț: Termeni de referință pentru contractarea unor companii în vederea achiziției de elemente de eficientizare energetică și iluminare a tavanelor

FDRM – anunț: Termeni de referință pentru contractarea unor companii în vederea achiziției de elemente de eficientizare energetică și iluminare a tavanelor

Prezentare generală: Fundaţia pentru Dezvoltare din Republica Moldova (FDRM) este o organizaţie non-guvernamentală, apolitică şi non-profit creată în 2005. Misiunea Fundației este de a contribui la promovarea şi îmbunătăţirea accesului la servicii educaţionale de calitate în Republica Moldova. FDRM este recunoscută pe plan național și internațional ca o organizație de referință cu programe / proiecte actuale și de impact în sectorul educației formale și non-formale și care vizează diverse categorii de beneficiari.

Obiectul concursului

În vederea implementării activităților din cadrul proiectului „Extinderea rețelei Clasa Viitorului, a programului de robotică educațională și modernizarea cluburilor de robotică cu noi tehnologii LEGO”, FDRM solicită oferte de la persoane juridice din Republica Moldova  pentru achiziția de elemente de eficientizare energetică și iluminare a tavanelor.

Sarcina tehnică (pentru specificații tehnice suplimentare consultați ghidul de design al spațiilor Clasa Viitorului, capitolul tavan și corpuri de iluminat pp.18-19, disponibil aici.)

LOT 1

Produs Specificații tehnice Preț per m2 (cantitatea până la 500 m2) TVA 0 Total preț (cantitatea până la 500 m2)
TVA 0
Preț per m2 (cantitatea peste 1000 m2) TVA 0 Total preț (cantitatea peste 1000 m2) TVA 0
Elemente de eficientizare energetică (plăci armstrong) 600mm x 600mm x 12mm
Muchii
Sistem de montare

 

LOT 2

Produs Specificații tehnice Preț per m2 (cantitatea până la 100 buc.) TVA 0 Total preț

(cantitatea până la 100 buc.) TVA 0

Preț per m2 (cantitatea peste 200 buc.) TVA 0 Total preț

(cantitatea peste 200 buc.) TVA 0

Corpuri de iluminat LED panou 60×60 cm

Specificațiile de mai sus sunt orientative. Compania câștigătoare va fi selectată pentru a realiza inclusiv și alte produse/servicii aferente procesului de montare a tavanelor necesitate pe care FDRM intenționează să le publice pe durata contractului încheiat cu prestatorul.

Oferta de participare la concurs

Oferta datată și semnată va fi expediată prin e-mail la: bondarciuc.andrei@clasaviitorului.md până la data de 15 septembrie 2023, ora 18.00, și va include:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
  2. Copia certificatului de înregistrare/ Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
  3. Experiența companiei ofertante în ultimii 2 ani și portofoliul de clienți;
  4. Oferta financiară va fi completată conform loturilor de mai sus în tabel, indicarea prețului în MDL, cu și fără TVA, pentru fiecare poziție separat. (Compararea ofertelor financiare se va face în MDL).
  5. Termene și condiții de livrare a produselor.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 069976693 sau la adresa de e-mail: bondarciuc.andrei@clasaviitorului.md

Notă: FDRM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio ofertă în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.