Fundația pentru Dezvoltare angajează Expert/ă în monitorizare și evaluare a activităților de proiect

Fundația pentru Dezvoltare angajează Expert/ă în monitorizare și evaluare a activităților de proiect

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova cu suportul Fundaţiei pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul: „Sprijin social și educațional pentru copiii romi de la treapta preșcolară și primară pentru integrarea cu succes în sistemul de învățământ general”.

Proiectul se axează pe trei obiective majore: accesul copiilor romi la învățământ preșcolar, crearea unui mediu inclusiv pentru copii romi din treptele preșcolar și primar, fortificarea cunoștințelor și abilităților părinților romi de a susține copii pe parcursul procesului educațional și acordarea suportului APL și serviciilor subordonate pentru a oferi servicii sociale și educaționale mai bune pentru familiile de romi.
În acest context Fundația pentru Dezvoltare angajează Expert/ă în monitorizare și evaluare a activităților de proiect.

Scopul Postului: monitorizarea și evaluarea activităților planificate în cadrul proiectului.
Perioada de angajare: aprilie 2022 – august 2023.
Implicare: part-time.

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

 • Coordonarea activităților de monitorizare și evaluare în relaţie cu obiectivele propuse şi rezultatele aşteptate;
 • Dezvoltarea unui sistem de M&E pentru indicatorii proiectului (matrice pentru colectarea datelor intervale, surse și metode de colectare a datelor);
 • Colectarea datelor pentru actualizarea regulată a valorilor indicatorilor pentru Rapoartele periodice (lunare, semestriale, anuale);
 • Instruirea coordonatorilor locali privind completarea matricelor pentru colectarea datelor și monitorizarea activităților;
 • Efectuarea vizitelor de monitorizare în regiunile vizate pentru monitorizarea, măsurarea și verificarea în mod sistematic a obiectivelor și indicatorilor proiectului, precum și elaborarea de măsuri adecvate pentru a atinge indicatorii propuși în diverse circumstanțe de implementare;
 • Respectarea egalității de şanse și gen, evitarea discriminării pe considerente de vârsta, religie, etnie pe tot parcursul activităților proiectului;
 • Participarea la ședințele interne şi evenimentele publice în cadrul proiectului;
 • Executarea altor sarcini în acord cu specificul postului ocupat.

Studii: Studii superioare în următoarele domenii: stiințe socio-umane, sociologie, asistență socială, psihologie, științe ale educației, etc.

Experiență profesională:

 • Experiență de cel puțin 3 ani în implementarea și monitorizarea de proiecte,
 • Experiență de lucru cu copii și instituțiile de învățământ de nivel preșcolar și primar,
 • Cunoașterea politicilor și strategiilor educaționale din țară și cele aferente minorităților,
 • Fluent/ă in limbile romana și engleză,
 • Abilități excelente de utilizare a computerului (MS Office (Word, Excel), Internet),
 • Experiența de lucru în cadrul organizațiilor neguvernamentale şi/sau organizațiilor donatoare naționale/internaționale va constitui un avantaj,
 • Abilități personale:
 • Responsabil/ă, punctual/ă,
 • Orientat/ă spre rezultat, inovativ și motivat/ă,
 • Flexibil/ă de a învăța lucruri noi,
 • Spirit de echipă și abilități interpersonale excelente.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați:

 • CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante postului (max. 3 pagini);
 • Scrisoarea de motivare (max. 1 pagină A4, accentuați experiența relevantă pe care o dețineți și motivația de a fi angajat(-ă) în această poziție; Indicați în scrisoarea de motivare două persoane de referință (numele persoanei, organizația și datele de contact) de la foști/actuali angajatori, profesori care vă cunosc bine calitățile și competențele etc.

Dosarul de Aplicare poate fi completat în limba română sau engleză. Dosarul complet va fi expediat prin e-mail la adresa email: ludmila.ivanov@proeducatie.md, cu titlul:  Expert/ă în monitorizare și evaluare a activităților de proiect.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.
Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 30 martie 2022, ora locală 18.00.

Persoana de contact: Ludmila Ivanov, GSM: 069844411, e-mail: ludmila.ivanov@proeducatie.md