Fundația pentru Dezvoltare anunță selectarea experților din domeniile: legal, social, educațional și psihologic pentru elaborarea manualului privind colaborarea serviciilor locale în vederea prevenirii și soluționării cazurilor de încălcare a drepturilor copiilor de migrnați

Fundația pentru Dezvoltare anunță selectarea experților din domeniile: legal, social, educațional și psihologic pentru elaborarea manualului privind colaborarea serviciilor locale în vederea prevenirii și soluționării cazurilor de încălcare a drepturilor copiilor de migrnați

 

Servicii solicitate Elaborarea unui manual privind colaborarea intersectorială la nivel local
Tipul de contract Contract de prestare servicii pe durată determinată
Numărul de zile 8 zile/per expert
Termen limită pentru aplicare 8 aprilie 2021

 

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul: „Incluziunea educațională și socio-psihologică a copiilor de migranți”.

Proiectul are drept scop îmbunătățirea mediului școlar în scopul oferirii serviciilor educaționale incluzive cu accent pe copiii părinții cărora sunt placați peste hotare (copii de migranți); fortificarea cooperării intersectoriale și îmbunătățirea mecanismelor de prevenire, monitorizare și referire/soluționare a cazurilor în care sunt implicați copiii de migranți.

Beneficiarii proiectului sunt copiii claselor a V-VI-VII, părinții cărora sunt plecați peste hotare din 10 școli, selectate din 5 raioane.

Efectele migraţiei sunt trăite nu doar de cei care pleacă, ci şi de membrii familiei care rămân acasă, bunici/persoanele în grija cărora rămân acești copii, chiar și de întreaga comunitate.

Conform raportului IDIS Viitorul, numărul oficial al copiilor părinții cărora au plecat la muncă peste hotare este de 50 mii, neoficial acest număr este de 100 mii. Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova – 2030” califică situația copiilor de migranți ca problemă națională. Cu toate acestea, acești copii nu sunt considerați ca fiind din grupul vulnerabil și Planurile de Acțiune ale Guvernului nu prevăd intervenții targhetate pentru a asigura incluziunea educațională, psihologică și socială a acestei categorii de copii. Aceasta duce la încălcarea drepturilor copiilor de miganți privind accesul la studii de calitate și dreptul la protecție socială.

S-a observat că odată cu maturizarea copiilor lipsiți de îngrijire părintească, pentru o perioadă îndelungată, crește vulnerabilitatea lor în fața problemelor juvenile, precum delincvența, abandonul şcolar, abuzul de substanțe etc. Mai mult ca atât, persoanele în grija cărora au rămas copii de migranți, resimt tot mai mult necesitatea suportului psihologic, social, educațional și juridic.

Conform analizei realizate în cadrul proiectului, privind necesitățile autorităților publice locale și altor centre comunitare privind capacitatea acestora în cooperare pentru a oferi suport juridic, social și psihologic persoanelor în grija cărora au rămas copiii părinții cărora sunt plecați peste hotare, a arătat că: specialiștii din APL-uri și serviciile subordonate nu poseda cunoștințe suficiente de a coopera atât la capitolul prevenirea încălcărilor drepturilor copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare cât și la capitolul soluționării/monitorizării (managementului de caz) cazurilor de încălcare a drepturilor copiilor de migranți.

Cauzele situației create sunt: lipsa unui mecanism clar de aplicare la nivel local pentru specialiștii din domeniul educațional, social, legal și psihologic pentru a fi utilizat în prevenirea, soluționarea și oferirea suportului necesar copiilor de migranți; cunoștințe insuficiente în prevenirea, identificarea, și monitorizarea/reabilitarea cazurilor în care sunt implicați copii de migranți; și lipsa abilităților profesionale de a oferi asistența necesară.

Fundația pentru dezvoltare anunță concurs de selectare a 4 experți care vor elabora un manual privind  colaborarea serviciilor locale în vederea prevenirii și soluționării cazurilor de încălcare a drepturilor copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare, din punct de vedere legal, social, educațional și psihologic.

Responsabilitățile experților:

  1. Analizarea rezultatelor Rapoartelor (elaborate în cadrul proiectului) privind capacitatea APL-urilor și serviciilor subordonate lui de a oferi suport juridic, social, educațional și psihologic și Analiza procedurii de instituire a tutelei.
  2. Elaborarea unui manual pentru echipele multidisciplinare locale privind colaborarea/suportul comun in prevenirea și soluționarea cazurilor de încălcare a drepturilor copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare

Notă: Un expert poate acoperi mai multe domenii

Cerințe față de candidați:

  • Studii superioare în domeniile juridic, pedagogic, social și sau drepturilor copiilor sau alte domenii relevante;
  • Experiență în elaborare de metodologii și alte instrumente de colaborare în domeniile social, juridic sau educațional sau pentru echipele multidisciplinare;
  • Cunoștințe vaste în domeniul protecției copilului, reprezentanței legale a acestuia,
  • Cunoașterea specificului colaborării și provocărilor cu care se confruntă echipele multidisciplinare și reprezentanții APL-urilor.

Pentru participare la concurs, consultanții vor expedia prin email următoarele documente:

  • Scrisoare de motivare, care va include descrierea viziunii de implementare a sarcinii;
  • CV-l/urile actualizate incluzând date privind experiența în furnizarea serviciilor similare;
  • Oferta financiară cu toate taxele incluse.

Dosarul va fi expediat la adresa de email victoria.barbulat@proeducatie.md, cu indicarea în linia de subiect ”Manual_EMD”.

Termen limită de aplicare: 8 aprilie 2021 (inclusiv).

Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 069 99 87 48, persoana de
contact – Victoria Barbulat.