Fundația pentru Dezvoltare din Moldova angajează Coordonator/Coordonatoare de proiect

Fundația pentru Dezvoltare din Moldova angajează Coordonator/Coordonatoare de proiect

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova cu suportul Fundaţiei pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul: „Acordarea suportului social și educațional pentru copiii romi din treptele preșcolar și primar pentru integrarea cu succes în sistemul de învățământ”.

Proiectul se axează pe trei obiective majore: accesul copiilor romi la învățământ preșcolar, crearea unui mediu inclusiv pentru copii romi din treptele preșcolar și primar,   fortificarea cunoștințelor și  abilităților părinților romi de a susține copii pe parcursul procesului educațional și acordarea suportului APL și serviciilor subordonate pentru a oferi servicii sociale și educaționale mai bune pentru familiile de romi.

În acest context Fundația pentru Dezvoltare angajează Coordonator/Coordonatoare de proiect

Scopul Postului: coordonarea, implementarea și raportarea activităților planificate în cadrul proiectului.
Perioada de angajare: septembrie 2020 – august 2023.

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

 • Coordonarea și participarea în elaborarea diverselor documentele (evaluări, analize, studii) în cadrul proiectului și a documentelor de analiză a necesităților pentru diverși parteneri ai proiectului,
 • Design și moderare de instruiri/ateliere conform activităților de proiect, mentorat pentru profesori și manageri după instruiri,
 • Acordarea de suport și expertiză în elaborarea programelor de tip after school și monitorizarea activităților extra curriculare în școlile partenere,
 • Coordonarea/supervizarea, implementarea și raportarea activităților către finanțator,
 • Coordonarea elaborării materialelor de informare și instruire pentru activitățile proiectului,
 • Identificarea și recomandarea  experților, trainerilor, facilitatorilor etc., pentru activități de informare și instruire în cadrul proiectului,
 • Supervizarea activităților de logistică pentru programele proiectului,
 • Supervizarea procedurilor de procurări/achiziții aferente activităților proiectului,
 • Menținerea unei comunicări eficiente cu APL, beneficiarii și partenerii proiectului,
 • Participarea la ședințele interne şi evenimentele publice aferente proiectului,
 • Deplasarea în regiuni în vederea planificării și organizării activităților proiectului,
 • Colectarea de informații despre progresul activităților și coordonarea cu persoanele responsabile de monitorizare și evaluare,
 • Respectarea egalității de şanse și gen, evitarea discriminării pe considerente de vârsta, religie, etnie pe tot parcursul activităților proiectului.

Studii: Studii superioare în următoarele domenii: pedagogie/educație, psihologie, științe sociale sau umanitare sau alte domenii relevante.

Experiență profesională:

 • Minim 3 ani experiență de lucru în management ciclului de proiect și management bazat pe rezultate cu responsabilități similare,
 • Experiență de lucru cu copii și instituțiile de învățământ de nivel preșcolar și primar,
 • Cunoașterea politicilor și strategiilor educaționale din țară și a celor aferente minorităților,
 • Fluent/ă in limbile romana si engleză,
 • Abilități excelente de utilizare a computerului (MS Office (Word, Excel), Internet),
 • Experiența de lucru în cadrul organizațiilor neguvernamentale şi/sau organizațiilor donatoare naționale/internaționale va constitui un avantaj,
 • Experiența de lucru cu comunitățile de romi va constitui un avantaj.

Abilități personale:

 • Responsabil/ă, punctual/ă,
 • Membru/ă al/a echipei orientat/ă spre rezultat și cu bune abilități analitice,
 • Dorință de a învăța lucruri noi,
 • Spirit de echipă și abilități interpersonale excelente.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați:

CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante postului (max. 3 pagini)

Scrisoarea de motivare (max. 1 pagină A4, accentuați experiența relevantă pe care o dețineți și motivația de a fi angajat(-ă) în această poziție; Indicați în scrisoarea de motivare două persoane de referință (numele persoanei, organizația și datele de contact) de la foști/actuali angajatori, profesori care vă cunosc bine calitățile și competențele etc.

Dosarul de Aplicare poate fi completat în limba română sau engleză. Dosarul complet va fi expediat prin e-mail la adresa email: ludmila.ivanov@proeducatie.md, cu titlul: Coordonator/Coordonatoare de proiect.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 7 septembrie 2020 , ora locală 18.00.
Persoana de contact: 
Ludmila Ivanov, GSM: 069844411, e-mail: ludmila.ivanov@proeducatie.md