Fundația pentru Dezvoltare din Moldova angajează Expert/ă în monitorizare și evaluare a activităților de proiect

Fundația pentru Dezvoltare din Moldova angajează Expert/ă în monitorizare și evaluare a activităților de proiect

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova cu suportul Fundaţiei pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul: „Acordarea suportului social și educațional pentru copiii romi din treptele preșcolar și primar pentru integrarea cu succes în sistemul de învățământ”.

Proiectul se axează pe trei obiective majore: accesul copiilor romi la învățământ preșcolar, crearea unui mediu inclusiv pentru copii romi din treptele preșcolar și primar,   fortificarea cunoștințelor și abilităților părinților romi de a susține copii pe parcursul procesului educațional și acordarea suportului APL și serviciilor subordonate pentru a oferi servicii sociale și educaționale mai bune pentru familiile de romi.

În acest context Fundația pentru Dezvoltare angajează Expert/ă în monitorizare și evaluare a activităților de proiect.

Scopul Postului: monitorizarea și evaluarea activităților planificate în cadrul proiectului.
Perioada de angajare: septembrie 2020 – august 2023.
Implicare: part-time.

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

 • Coordonarea activităţilor de monitorizare și evaluare în relaţie cu obiectivele propuse şi rezultatele aşteptate
 • Elaborarea și implementarea instrumentelor necesare activităților de monitorizare şi evaluare
 • Pregătirea rapoartelor de implementare /monitorizare, a rapoartelor narative periodice (lunare, semestriale, anuale)
 • Proiectarea unor instrumente privind eficiența mecanismului de gestiune și monitorizare pentru capacitarea partenerilor în vederea atingerii obiectelor proiectelor
 • Efectuarea vizitelor de monitorizare în regiunile vizate pentru monitorizarea, măsurarea și verificarea în mod sistematic a obiectivelor și indicatorilor proiectului, precum și elaborarea de măsuri adecvate pentru a atinge indicatorii propuși în diverse circumstanțe de implementare
 • Respectarea egalității de şanse și gen, evitarea discriminării pe considerente de vârsta, religie, etnie pe tot parcursul activităților proiectului
 • Verificarea și respectarea procedurilor şi implementarea adecvată a activităților conform planificărilor
 • Oferirea de date și informații pentru elaborarea materialelor de informare și instruire pentru activitățile proiectului
 • Participarea la ședințele interne şi evenimentele publice în cadrul proiectului
 • Executarea altor sarcini în acord cu specificul postului ocupat

Studii: Studii superioare în următoarele domenii: stiințe socio-umane, sociologie, asistență socială, psihologie, științe ale educației, etc.

 Experiență profesională:

 • Experiență de cel puțin 3 ani în implementarea și monitorizarea de proiecte,
 • Experiență de lucru cu copii și instituțiile de învățământ de nivel preșcolar și primar,
 • Cunoașterea politicilor și strategiilor educaționale din țară și cele aferente minorităților,
 • Fluent/ă in limbile romana și engleză,
 • Abilități excelente de utilizare a computerului (MS Office (Word, Excel), Internet),
 • Experiența de lucru în cadrul organizațiilor neguvernamentale şi/sau organizațiilor donatoare naționale/internaționale va constitui un avantaj,
 • Experiența de lucru cu comunitățile de romi va constitui un avantaj.

Abilități personale:

 • Responsabil/ă, punctual/ă,
 • Orientat/ă spre rezultat, inovativ și motivat/ă,
 • Flexibil/ă de a învăța lucruri noi,
 • Spirit de echipă și abilități interpersonale excelente.

Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați:

CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante postului (max. 3 pagini);

Scrisoarea de motivare (max. 1 pagină A4, accentuați experiența relevantă pe care o dețineți și motivația de a fi angajat(-ă) în această poziție; Indicați în scrisoarea de motivare două persoane de referință (numele persoanei, organizația și datele de contact) de la foști/actuali angajatori, profesori care vă cunosc bine calitățile și competențele etc.

Dosarul de Aplicare poate fi completat în limba română sau engleză. Dosarul complet va fi expediat prin e-mail la adresa email: ludmila.ivanov@proeducatie.md, cu titlul:  Expert/ă în monitorizare și evaluare a activităților de proiect.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 7 septembrie 2020 , ora locală 18.00.
Persoana de contact: 
Ludmila Ivanov, GSM: 069844411, e-mail: ludmila.ivanov@proeducatie.md