Termen extins – Concurs de selectare a unui/unei expert/experte pentru organizarea instruirilor cadrelor didactice din ciclul preșcolar și primar privind utilizarea tehnologiilor digitale în timpul programului individualizat de sprijin psihopedagogic, în cadrul orelor de clasă, programului prelungit și activităților extracurriculare

Termen extins – Concurs de selectare a unui/unei expert/experte pentru organizarea instruirilor cadrelor didactice din ciclul preșcolar și primar privind utilizarea tehnologiilor digitale în timpul programului individualizat de sprijin psihopedagogic, în cadrul orelor de clasă, programului prelungit și activităților extracurriculare

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul “Sprijin social și educațional pentru copiii romi de la treapta  preșcolară și primară pentru integrarea cu succes în sistemul de învățământ general”. Perioada de implementare septembrie 2020 – septembrie 2023.

Aria de implementare a proiectului: or. Rîșcani, mun. Edineț, r. Călărași, r. Hîncești(com. Cărpineni), r. Ștefan Vodă(s. Talmaza), or. Basarabeasca.

Fundația anunță concurs de selectare a unui/unei expert/experte care va organiza instruirea cadrelor didactice  din ciclul preșcolar și primar privind utilizarea tehnologiilor digitale. Scopul acestor instruiri  este îmbunătățirea  abilităților cadrelor didactice privind aplicarea  utilizarea tehnologiilor digitale, în timpul programului individualizat de sprijin psihopedagogic, în cadrul orelor de clasă, programului prelungit și activităților extracurriculare.

Responsabilitățile expertului:

Organizarea unei  instruiri  cu durata de o zi, pentru învățători, cadre didactice de sprijin, educatori pentru îmbunătățirea  abilităților de utilizare a tehnologiilor digitale, în timpul programului individualizat de sprijin psihopedagogic, în cadrul orelor de clasă, programului prelungit și activităților extracurriculare.

Cerințe față de candidați:

  • Studii superioare în domeniile pedagogie, psihopedagogie, informatică, alte domenii relevante;
  • Experiență în elaborarea programelor de instruire și facilitarea instruirilor pentru cadrele didactice;
  • Cunoașterea limbilor română şi rusă obligatoriu;
  • Abilități de utilizare ale calculatorului;

Pentru participare la concurs, consultanții vor expedia prin email următoarele documente:

  • Scrisoare de motivare;
  • CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante sarcinii (max. 3 pagini);
  • Oferta financiară cu toate taxele incluse.

Dosarul va fi expediat la adresa de email sabina.baciu-danilov@fam.md

Candidații sunt rugați să indice în A.11 „Instruirea cadrelor didactice”

NB! Vor fi evaluate doar dosarele complete!!!

La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate!!!

Termen limită de aplicare: 22 februarie 2021 (inclusiv).

Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 069361135, persoana de contact – Sabina Baciu-Danilov.