Termen extins – Fundația pentru Dezvoltare din Moldova angajează Expert/ă în monitorizare și evaluare a activităților de proiect

Termen extins – Fundația pentru Dezvoltare din Moldova angajează Expert/ă în monitorizare și evaluare a activităților de proiect

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova cu suportul Fundaţiei pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul: „Acordarea suportului social și educațional pentru copiii romi din treptele preșcolar și primar pentru integrarea cu succes în sistemul de învățământ”.

Proiectul se axează pe trei obiective majore: accesul copiilor romi la învățământ preșcolar, crearea unui mediu inclusiv pentru copii romi din treptele preșcolar și primar,   fortificarea cunoștințelor și abilităților părinților romi de a susține copii pe parcursul procesului educațional și acordarea suportului APL și serviciilor subordonate pentru a oferi servicii sociale și educaționale mai bune pentru familiile de romi.

În acest context Fundația pentru Dezvoltare angajează Expert/ă în monitorizare și evaluare a activităților de proiect.

Scopul Postului: monitorizarea și evaluarea activităților planificate în cadrul proiectului.
Perioada de angajare: octombrie 2020 – august 2023.
Implicare: part-time.

ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI:

Coordonarea activităţilor de monitorizare și evaluare în relaţie cu obiectivele propuse şi rezultatele aşteptate
Elaborarea și implementarea instrumentelor necesare activităților de monitorizare şi evaluare
Pregătirea rapoartelor de implementare /monitorizare, a rapoartelor narative periodice (lunare, semestriale, anuale)
Proiectarea unor instrumente privind eficiența mecanismului de gestiune și monitorizare pentru capacitarea partenerilor în vederea atingerii obiectelor proiectelor
Efectuarea vizitelor de monitorizare în regiunile vizate pentru monitorizarea, măsurarea și verificarea în mod sistematic a obiectivelor și indicatorilor proiectului, precum și elaborarea de măsuri adecvate pentru a atinge indicatorii propuși în diverse circumstanțe de implementare
Respectarea egalității de şanse și gen, evitarea discriminării pe considerente de vârsta, religie, etnie pe tot parcursul activităților proiectului
Verificarea și respectarea procedurilor şi implementarea adecvată a activităților conform planificărilor
Oferirea de date și informații pentru elaborarea materialelor de informare și instruire pentru activitățile proiectului
Participarea la ședințele interne şi evenimentele publice în cadrul proiectului
Executarea altor sarcini în acord cu specificul postului ocupat
Studii: Studii superioare în următoarele domenii: stiințe socio-umane, sociologie, asistență socială, psihologie, științe ale educației, etc.

Experiență profesională:

Experiență de cel puțin 3 ani în implementarea și monitorizarea de proiecte,
Experiență de lucru cu copii și instituțiile de învățământ de nivel preșcolar și primar,
Cunoașterea politicilor și strategiilor educaționale din țară și cele aferente minorităților,
Fluent/ă in limbile romana și engleză,
Abilități excelente de utilizare a computerului (MS Office (Word, Excel), Internet),
Experiența de lucru în cadrul organizațiilor neguvernamentale şi/sau organizațiilor donatoare naționale/internaționale va constitui un avantaj,
Experiența de lucru cu comunitățile de romi va constitui un avantaj.
Abilități personale:

Responsabil/ă, punctual/ă,
Orientat/ă spre rezultat, inovativ și motivat/ă,
Flexibil/ă de a învăța lucruri noi,
Spirit de echipă și abilități interpersonale excelente.
Lista documentelor necesare a fi prezentate de către candidați:

CV-ul actualizat cu indicarea experienței relevante postului (max. 3 pagini);

Scrisoarea de motivare (max. 1 pagină A4, accentuați experiența relevantă pe care o dețineți și motivația de a fi angajat(-ă) în această poziție; Indicați în scrisoarea de motivare două persoane de referință (numele persoanei, organizația și datele de contact) de la foști/actuali angajatori, profesori care vă cunosc bine calitățile și competențele etc.

Dosarul de Aplicare poate fi completat în limba română sau engleză. Dosarul complet va fi expediat prin e-mail la adresa email: ludmila.ivanov@proeducatie.md, cu titlul:  Expert/ă în monitorizare și evaluare a activităților de proiect.

Vor fi evaluate doar dosarele complete. La interviu vor fi invitate doar persoanele pre-selectate.

Data limită pentru depunerea dosarelor candidaților: 13 octombrie 2020 , ora locală 18.00.
Persoana de contact: Ludmila Ivanov, GSM: 069844411, e-mail: ludmila.ivanov@proeducatie.md