Termen extins – Concurs de selectare a unui expert/unei experte care va oferi asistență în elaborarea Planurilor strategice și financiare ale unui ONG

Termen extins – Concurs de selectare a unui expert/unei experte care va oferi asistență în elaborarea Planurilor strategice și financiare ale unui ONG

Funcția anunțată Expert  în elaborarea planurilor strategice și financiare
Locul Moldova, Chișinău
Tipul de contract Contract de prestare servicii pe durată determinată
Perioada de lucru estimată iulie 2020 – octombrie 2020 (10 zile).  
Termen limită pentru aplicare 17 iulie 2020

 

Fundația pentru Copii Pestalozzi (PCF) este o organizație neguvernamentală din Elveția, care își desfășoară activitatea în 11 țări din întreaga lume pledând pentru accesul la educație pentru copiii defavorizați.

În 2020 PCF Moldova a început cooperarea cu Fundația pentru Dezvoltare (FAM), care implementează proiectul ”Incluziunea educațională și socio-psihologică a copiilor de migranți”. Scopul principal al proiectului fiind îmbunătățirea reușitei academice și frecvenței copiilor părinții cărora sunt peste hotare.

Fundația pentru Copii Pestalozzi (PCF) este în căutarea unui expert care va ajuta Fundația pentru Dezvoltare (FAM) să elaboreze documentele organizaționale – Planurile strategice și financiare pentru următorii ani 2021-2024.

Responsabilitățile expertului:

 • Analiza Planurilor: organizațional, strategic și financiar pentru anii 2017-2020 și a Planurilor de acțiuni anuale inclusiv obiectivele principale ale organizației, situaţia actuală și necesităţile organizației
 • Elaborarea recomandărilor per direcții prioritare de implementare pentru planurile organizaționale și financiare:
 • Elaborarea documentelor organizaționale și programelor care să se alinieze la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU (SDG) și la Politica de Protecție a Copiilor și care vor asigura echitate de gen și bugetare echitabilă din punct de vedere al genului (gender balance budgeting);

Promovarea unui management educațional eficient în instituțiile de învățământ în ceea ce privește asigurarea mediului educațional bazat pe protecția drepturilor copilului și o cultură non-discriminatorie și incluzivă;

 • Elaborarea programelor educaționale pentru învățare non-formală și continuă / pe tot parcursul vieții pentru băieți și fete, tineri și adulți și în ceea ce privește educația interculturală, incluziunea de gen și echitate, participarea civică.
 • Dezvoltarea parteneriatelor eficiente și durabile cu Guvernul, APL-urile și alte ONG-uri active în domeniul educației și protecției sociale a tuturor copiilor, inclusiv a băieților și fetelor din familii vulnerabile;
 • Consolidarea capacităților Fundației în dezvoltarea acțiunilor de Advocacy pe sectorul educațional și de tineret la nivel de politici.
 • Elaborarea strategiei de comunicare și relații cu publicul a organizației
 • Analiza Planului financiar curent.
 • Identificarea și aplicarea metodelor de consolidare a eficienței financiare a organizației și a mecanismelor de fundraising;
 • Elaborarea planului strategic și financiar pentru FAM pentru 2021-2024, luând în considerație recomandările identificate în urma analizei

Cerințe față de candidați:

 • Experiență în realizarea analizelor organizaționale, elaborare de documente strategice și financiare, servicii de consultanță, instruire și coaching;
 • Cunoașterea Codului Educației și a politicilor educaționale și financiare sectoriale, strategiilor naționale în domeniile tineretului, protecției sociale, educației formare și non-formale;
 • Experiență de lucru cu organizații neguvernamentale în proiecte de asistență tehnică cu finanțare externă;
 • Cunoștințe în aplicarea proceselor participative;
 • Abilități de analiză și scriere
 • Utilizarea avansată a calculatorului, (Word Excel) internet-ului.

Studii

 • Diplomă de master universitar în științe economice, educație și / sau științe sociale;
 • Experiență de cel puțin 5 ani în elaborare a documentelor de politici, dezvoltarea organizațională, analiza și evaluare organizațională, elaborarea planurilor strategice și financiare.

Abilități personale:

 • Empatie, seriozitate și punctualitate
 • Abilități de planificare și prioritizare a sarcinilor;
 • Autodisciplină și responsabilitate;
 • Abilități de negociere, comunicare eficientă și soluționare a conflictelor;
 • Respect față de ceilalți și echilibru emoțional.

Persoanele interesate vor depune dosarul de aplicare care va conține următoarele:

 • Scrisoare de intenție în care să descrieți succint experiența în domenii relevante sarcinii. Includeți 3 exemple de servicii și lucrări similare produse anterior (includeți link-uri și/sau atașamente, dacă sunt disponibile);
 • CV-ul (maximum 4 pg.);
 • Oferta de preț în care să indicați rata de consultanță per zi, cu taxe incluse.

Dosarul de participare va fi transmis până în data de 17 iulie 2020, la adresa electronică victoria.barbulat@fam.md cu indicarea în linia de subiect ”Expert de planificare strategica”.

Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 069 99 987 48 , persoana de
contact – Victoria Barbulat .