Termeni de referință pentru contractarea unei companii în vederea achiziției seturilor educaționale LEGO (10 – 16 ani)

Termeni de referință pentru contractarea unei companii în vederea achiziției seturilor educaționale LEGO (10 – 16 ani)

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (FDRM) este o organizație non-guvernamentală, apolitică şi non-profit creată în 2005. Misiunea Fundației este de a contribui la promovarea și îmbunătățirea accesului la servicii educaționale de calitate în Republica Moldova. FDRM este recunoscută pe plan național și internațional ca o organizație de referință cu programe / proiecte actuale și de impact în sectorul educației formale și non-formale și care vizează diverse categorii de beneficiari. În perioada iunie 2023  – februarie 2024, International Rescue Committee în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltare din Moldova  și cu suportul UNICEF, implementează proiectul „Oasis in Education” a cărui scop constă sprijinirea  procesul de școlarizare al elevilor refugiați si a celor din RM prin facilitarea programelor de educație non-formala în școlile partenere din RM.

Obiectul concursului

În vederea implementării activităților din cadrul proiectului „Oasis in Education”, FDRM solicită oferte de la persoane juridice din Republica Moldova pentru achiziția seturilor educaționale LEGO (10-16 ani):

 

Articol Denumirea și descrierea produsului Unitate de măsurare Preț/

unitate, MDL

Cantitatea Total

(MDL)

Seturi LEGO
1 Seturi educaționale LEGO (10 – 16 ani) unitate 30 unități
GRAND TOTAL

 

Criterii de calificare:

  • Corespunderea ofertei participantului cu descrierea produselor indicate; 
  • Prețul ofertei va include și livrare în mun. Chișinău;
  • Termenul maxim de livrare nu va depăși 5 de zile calendaristice din momentul semnării contractului.

 

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 31 ianuarie 2024, ora 18:00.

 

Oferta de participare la concurs:

Oferta datată și semnată va fi expediată prin e-mail la: office@fam.md până la data de 31.01.2024, ora 18:00, și va include:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă);
  2. Copia certificatului de înregistrare / Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice;
  3. Oferta financiară va fi completată conform lotului de mai sus în tabel, indicarea prețului în MDL, cu și fără TVA, pentru fiecare poziție separat. (Compararea ofertelor financiare se va face în MDL).
  4. Termene și condiții de livrare a produselor.

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0 (22) 21 01 98 sau la adresa de e-mail: office@fam.md.

Notă: FDRM își rezervă dreptul să nu aleagă nicio ofertă în cazul în care ofertele primite nu vor corespunde cerințelor sale.