TERMENI DE REFERINȚĂ privind selectarea unui consultant pentru elaborarea unui set de recomandări privind instituirea custodiei asupra copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare

TERMENI DE REFERINȚĂ privind selectarea unui consultant pentru elaborarea unui set de recomandări privind instituirea custodiei asupra copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundaţiei pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul: „Incluziunea educațională și socio-psihologică a copiilor de migranți”. Anii de implementare ianuarie 2020 decembrie 2022.

Proiectul are scopul de a îmbunătăți mediul școlar prin oferirea suportului psihologic, educațional și prin asigurarea incluziunii copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare (în continuare-copii de migranți); de a fortifica cooperarea intersectorială și de a îmbunătăți mecanismele de asistență socială, educațională și psihologică pentru copiii de migranți; de a dezvolta un cadru de politici favorabil pentru copiii de migranți.

Beneficiarii proiectului sunt copiii claselor a V-VI-VII, părinții cărora sunt plecați peste hotare din 10 școli, selectate din 5 raioane.

Legislația națională stipulează că părinții sunt reprezentanții legali ai copilului lor şi acționează în numele acestuia în relațiile cu toate persoanele şi autoritățile, pentru a se asigura că drepturile şi interesele legitime ale copilului sunt realizate (articolul 61 din Codul Familiei).

Anterior, părinții care decideau să plece pentru o perioadă de timp în străinătate, ei erau obligați să identifice un reprezentant legal, care să aibă grijă de copilul lor, să-l supravegheze, să fie responsabil pentru viața şi securitatea acestuia în lipsa lor. Cu părere de rău, rata părinților care lăsau copiii în grija unui reprezentant legal – era foarte joasă, majoritatea părinților preferând să lase copiii în grija bunicilor sau a altor rude apropiate fără a institui tutela asupra copilului.

Conform noilor prevederi legale (Legea nr. 121 din 9.07.2020), art. 13 din Legea nr. 140/2013 privind protecția specială a copiilor aflați în situație de risc și a copiilor separați de părinți (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 167–172), a fost completat cu o nouă formă de protecție – custodia- pentru copii, părinții cărora sunt plecați peste hotare, care a substituit forma anterioară de protecție-tutela.

Fundația pentru Dezvoltare din RM anunță concurs de selectare a unui consultant care va elabora un set de recomandări /instrucțiuni pentru specialiștii autorităților tutelare locale și teritoriale. Scopul elaborării acestui set de recomandări este facilitarea interpretării și aplicării corecte a noilor prevederi legale privind instituirea noii forme de protecție – custodia. 

Atribuțiile și responsabilitățile consultantului:

 • Analiza comparativă a cadrului normativ – legal privind procedura de instituire a tutelei și a custodiei
 • Familiarizarea cu raportul, elaborat în cadrul proiectului, privind instituirea tutelei și impedimentele de instituirea a tutelei, în localitățile partenere proiectului (Aprilie 2020)
 • Elaborarea unui set de recomandări /instrucțiuni pentru specialiștii autorităților tutelare locale și teritoriale prin intermediul care să faciliteze aplicarea noilor prevederi legale legate de custodie.

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare juridice, sociale sau alte domenii relevante
 • Cunoașterea aprofundată a cadrului legal și normativ ce reglementează domeniul tutelei/curatelei/custodiei
 • Experiență anterioară în cercetare, analiza datelor și elaborarea rapoartelor/instrucțiunilor
 • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copiii care trăiesc în familii incomplete sau fără un părinte/părinți din cauza aflării acestora peste hotare
 • Cunoașterea limbilor română şi rusă obligatoriu
 • Abilități de utilizare a calculatorului

Pentru participare la concurs, consultantul va expedia prin email următoarele documente:

 • Scrisoare de intenție;
 • CV-ul actualizat incluzând date privind experiența în furnizarea serviciilor de expertiză;
 • Oferta financiară pentru realizarea acestei sarcini în 5 zile.

Notă: pentru această sarcină sunt prevăzute 5 zile.

Dosarul va fi expediat la adresa de email victoria.barbulat@fam.md, cu indicarea în linia de subiect ”Custodia”.

Termen limită de aplicare: 2 august  2021 (inclusiv).

Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 069 99 87 48, persoana de
contact – Victoria Barbulat.