TERMENI DE REFERINȚĂ selectarea experților din domeniile legal, social, educațional și psihologic pentru facilitarea instruirilor pentru părinții /persoanele în grija cărora au rămas copii de migranți

TERMENI DE REFERINȚĂ selectarea experților din domeniile legal, social, educațional și psihologic pentru facilitarea instruirilor pentru părinții /persoanele în grija cărora au rămas copii de migranți

 

Servicii solicitate Facilitarea instruirilor pentru părinți și reprezentanții copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare
Tipul de contract Contract de prestare servicii pe durată determinată
Termen limită pentru aplicare 12 mai  2021

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundației pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul: „Incluziunea educațională și socio-psihologică a copiilor de migranți”.

Proiectul are drept scop îmbunătățirea mediului școlar în scopul oferirii serviciilor educaționale incluzive cu accent pe copiii părinții cărora sunt placați peste hotare (copii de migranți); fortificarea cooperării intersectoriale și îmbunătățirea mecanismelor de prevenire, monitorizare și referire/soluționare a cazurilor în care sunt implicați copiii de migranți.

Beneficiarii proiectului sunt copiii claselor a V-VI-VII, părinții cărora sunt plecați peste hotare din 10 școli, selectate din 5 raioane.

Conform raportului IDIS Viitorul, numărul oficial al copiilor părinții cărora au plecat la muncă peste hotare este de 50 mii, neoficial acest număr este de 100 mii. Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova – 2030” califică situația copiilor de migranți ca problemă națională. Cu toate acestea, acești copii nu sunt considerați ca fiind din grupul vulnerabil și Planurile de Acțiune ale Guvernului nu prevăd intervenții targhetate pentru a asigura incluziunea educațională, psihologică și socială a acestei categorii de copii. Aceasta duce la încălcarea drepturilor copiilor de miganți privind accesul la studii de calitate și dreptul la protecție socială.

S-a observat că odată cu maturizarea copiilor lipsiți de îngrijire părintească, pentru o perioadă îndelungată, crește vulnerabilitatea lor în fața problemelor juvenile, precum delincvența, abandonul școlar, abuzul de substanțe etc. Mai mult ca atât, părinții/persoanele în grija cărora au rămas copii de migranți, resimt tot mai mult necesitatea în cunoștințe din domeniile psihologic, social, educațional și juridic pentru a fi capabili să facă față necesităților copiilor cât și să prevină încălcarea drepturilor copiilor rămași în grija lor, pentru o perioadă determinată.

Conform analizei realizate în cadrul proiectului, s-a identificat că atât părinții cât și persoanele în grija cărora rămân copiii de migranți nu posedă cunoștințe suficiente despre serviciile existente și disponibile la nivel local de care ei pot beneficia pentru a oferi suport copiilor rămași în grija lor.

Fundația pentru dezvoltare anunță concurs de selectare a 4 experți din domeniile social, legal, educațional și psihologic, care vor facilita 2 instruiri fiecare pe parcursul a 2 ani de proiect în 10 școli partenere ale proiectului. În cadrul unei instruiri vor fi abordate subiecte din 2 domenii ex: instruirea 1 – subiecte din domeniile social și legal și instruirea 2 subiecte din domeniile – educațional și psihologic. Instruirile din anul următor de proiect vor avea aceeași structură.

Responsabilitățile experților:

 1. Facilitarea a 2 instruiri per domeniu în 10 școli partenere ale proiectului, prin intermediul cărora părinții/reprezentanții copiilor, părinții cărora sunt plecați peste hotare își vor îmbunătăți cunoștințele despre:
 • responsabilitățile lor ca părinte/custode/reprezentat al copilului,
 • serviciile disponibile la nivel local prin intermediul cărora vor putea oferi un suport mai bun educațional, social, psihologic și sau juridic copiilor rămași în grija lor
 • situațiile în care copiilor li s-a încălcat drepturile la educație, asistență socială, servicii medicale și juridice și modalitățile de soluționare a acestor încălcări.

Notă: Un expert poate acoperi mai multe domenii

Cerințe față de candidați:

 • Studii superioare în domeniile juridic, pedagogic, social și sau drepturilor copiilor sau alte domenii relevante;
 • Experiență în facilitarea instruirilor pentru adulți,
 • Cunoștințe vaste în domeniul protecției copilului, reprezentanței legale a acestuia și în alte domenii conexe;
 • Cunoașterea specificului colaborării și provocărilor cu care se confruntă școlile în procesul de incluziune socială a copiilor de migrnați;
 • Cunoașterea limbilor română și rusă obligatoriu (2 instruiri vor fi facilitate în limba rusă)
 • Experiență în facilitarea instruirilor în format online

Pentru participare la concurs, consultanții vor expedia prin email următoarele documente:

 • Scrisoare de motivare, care va include descrierea viziunii de implementare a sarcinii;
 • CV-l/urile actualizate incluzând date privind experiența în furnizarea serviciilor similare;
 • Oferta financiară cu toate taxele incluse (oferta per instruire)

Dosarul va fi expediat la adresa de email victoria.barbulat@proeducatie.md, cu indicarea în linia de subiect ”Instruiri pentru părinți”.

Termen limită de aplicare: 12 mai 2021 (inclusiv).

Pentru orice informații adiționale ne puteți contacta la tel. 069 99 87 48, persoana de
contact – Victoria Barbulat.