Termen extins- Concurs de selectare a unui consultant/unei consultante pentru elaborarea instrumentelor de evaluare inițială și finală a copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotarele țării

Termen extins- Concurs de selectare a unui consultant/unei consultante pentru elaborarea instrumentelor de evaluare inițială și finală a copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotarele țării

Fundația pentru Dezvoltare din Republica Moldova (Fundația) cu suportul Fundaţiei pentru Copii „Pestalozzi” (Elveţia), implementează Proiectul: „Incluziunea educațională și socio-psihologică a copiilor de migranți”.

Scopul proiectului este îmbunătățirea mediului școlar pentru a oferi servicii educaționale incluzive cu accent pe copii de migranți; fortificarea cooperării intersectoriale și îmbunătățirea mecanismelor de colectare a informației despre copiii de migranți.

Fundația anunță concurs de selectare a unui consultant care va fi responsabil de elaborarea metodologiei și instrumentelor de evaluare psiho-educațională inițială a copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare.

Atribuțiile și responsabilitățile consultantului

  • Propunerea unei Metodologii pentru efectuarea evaluării psiho-educaționale și sociale inițiale și finale a copiilor părinții cărora sunt plecați peste hotare
  • Elaborarea instrumentelor de evaluare psiho-educațională, incluzând reușita școlară a copilului, abilități cognitive și stilul de învățare, dezvoltarea emoțională și de personalitate, și instrumente de evaluare a incluziunii sociale, comunicare, interese personale și comportament adaptativ.

Pentru mai multe informații citiți termenii de referință

Cerințe față de candidați:

  • Studii superioare în domeniile pedagogie, psihopedagogie, alte domenii relevante.
  • Experienţă în elaborarea instrumentelor de evaluare similare
  • Cunoașterea specificului problemelor cu care se confruntă copiii care trăiesc în familii incomplete sau fără un părinte/părinți din cauza aflării acestora peste hotare
  • Cunoştinţe în domeniul consilierii pe probleme de familie, terapie comportamentală
  • Cunoaşterea limbilor română şi rusă obligatoriu
  • Abilități de utilizare a calculatorului
  • Experiență de lucru cu copiii și instituțiile de învățământ preuniversitare

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită dosarul la adresa electronică victoria.barbulat@proeducatie.md cu indicarea ”Instrumente de evaluare” în linia de subiect. Termenul limită pentru depunerea dosarului: 6 aprilie 2020 (inclusiv).

Doar persoanele selectate vor fi contactate.


Termeni de referință