Blog

News

Proiectul Mythbusters: Demitizarea celor mai comune mituri despre UE în regiunea Parteneriatului Estic prin intermediul jocurilor intelectuale

Conceptul proiectului: Proiectul „Mythbusters: Demitizarea celor mai comune mituri despre UE în Moldova prin intermediul jocurilor intelectuale” are drept scop mitigarea impactului celor mai răspândite mituri despre UE în rândul tinerilor, prin înțelegerea și studierea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene, crescând astfel cunoștințele tinerilor despre relațiile UE-Moldova și beneficiile acestora.

Totodată, odată cu aparația noului COVID-19, au apărut și numeroase mituri legate de pandemie, care, din păcate, sunt crezute și distribuite de o parte a populației, inclusiv tinerii.

Prin urmare, inițial echipa de proiect s-a concentrat pe identificarea miturilor ce țin de UE, însă după o analiză repetată, s-a hotărât și includerea miturilor legate de COVID-19, care pot fi demitizate prin intermediul jocurilor intelectuale.

Obiectivul proiectului este de a combate dezinformarea și miturile despre relațiile UE și Moldova și COVID-19 folosind o abordare inovativă – jocurile intelectuale. Proiectul se va concentra pe elevii de liceu atât din mediul urban, cât și din mediul rural, pentru a-i ajuta să-și dezvolte gândirea critică și pentru a le pune la dispoziție instrumente specifice care îi vor pregăti ca viitori cetățeni implicați civic, care i-au decizii informate în viața lor social-politică. De asemenea, prin colaborarea cu tinerii de liceu din orașe și din regiuni, proiectul va ajunge și la o populație mai largă, cum ar fi familiile implicate ale tinerilor implicați în proiect, precum și profesorii din școlile selectate.

În urma unei analize, echipa de proiect a identificat următoarele mituri principale care vor fi abordate în proiect:

Mitul nr.1: Inițiativa Parteneriatului Estic a fost concepută de UE pentru a provoca Rusia, iar Acordul de Asociere va înrăutăți relațiile Rusia-Moldova care ar putea duce la pierderea regiunii transnistrene și la pierderea suveranității Republicii Moldova.

Mitul nr.2: Coronavirusul este o armă biologică concepută de China, SUA, Marea Britanie sau chiar Rusia (cu scopul de a distruge UE și NATO), iar UE nu a reușit să gestioneze criza, fiind un dezastru pentru Europa.

Mitul nr.3: COVID-19 a fost cauzat de migranți și migranții răspândesc virusul în UE.

Mitul nr.4: Beneficiile economice ale DCFTA pentru Moldova sunt neglijabile, în timp ce costurile reformei vor fi semnificative, în principal, nu vor exista oportunități pentru exportatorii moldoveni pe piața UE; Exporturile tradiționale ale Moldovei în Rusia vor fi perturbate, iar Moldova va pierde piața CSI.

Miturile enumerate mai sus vor constitui baza pentru elaborarea unui joc intelectual, care va avea drept obiectiv principal dezvoltarea gândirii critice în rândul liceenilor, dezvoltarea abilității de a distinge informația falsă de cea adevărată, dar și mitigarea impactului pe care îl au aceste miturile asupra tinerilor și familiile acestora.

Jocul intelectual se va desfășura în 9 școli din spațiul urban și rural al Republicii Moldova, în perioada septembrie-octombrie 2020. Fiecare școală implicată va primi câte un set de joc personal.

Obiectivele proiectului:

● Elaborarea jocurilor intelectuale interactive care au drept scop eliminarea celor mai comune mituri despre UE și COVID-19 în Republica Moldova, ajutând astfel la dezvoltarea gândirii critice a tinerilor.

● Organizarea sesiunilor de joc /evenimentelor de informare pentru tineri, bazate pe fapte și dovezi adevărate, pentru a pleda pentru obiectivele principale ale UE și ale Parteneriatului Estic.

● Îmbunătățirea înțelegerii valorilor fundamentale ale UE în rândul tinerilor, sporind astfel vizibilitatea și asistența UE.

● Încurajarea învățării ”peer-to-peer” (de la egal la egal) și a activităților extracurriculare pentru a asigura participarea deplină a tinerilor la procesul de analizare ale celor mai comune mituri despre UE și COVID-19 și, de asemenea, pentru a asigura continuitatea și durabilitatea parțială a activităților proiectului.

● Împărtășirea experienței de joc și a altor materiale dezvoltate în cadrul proiectului celorlalte țări ale Parteneriatului Estic, pentru centralizarea și utilizarea celor mai bune practici în educarea tinerilor.